Pozitia Mitropoliei Moldovei fata de actiunile de protest din gradina publica „Stefan cel Mare si Sfant”

0
797
Poziţia Mitropoliei Moldovei faţă de acţiunile de protest din grădina publică „Ştefan cel Mare şi Sfânt”
Luând act de acţiunile săvârşite de un grup de creştini ortodocşi în ziua de 13 decembrie în grădina publică „Ştefan cel Mare şi Sfânt”, Biserica Ortodoxă din Moldova îşi manifestă dezacordul faţă de modalitatea de protest aleasă de creştinii adunaţi acolo.
În acelaşi timp, considerăm nebinevenită instalarea simbolului de cult evreiesc într-un spaţiu public care este strâns legat de istoria şi credinţa poporului nostru, cu atât mai mult că „Hanuca” este o sărbătoare religioasă calificată de cărţile de cult iudaice drept „ritual al sfinţirii”, semnificând biruinţa poporului iudeu asupra ne-iudeilor. Alegerea locului de instalare a Menorei considerăm a fi nepotrivit deoarece parcul este numit în cinstea Sfântului Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt, supranumit Mare şi Sfânt pentru calitatea deosebită de apărător al credinţei strămoşeşti.
Considerăm că acest neplăcut incident din centrul capitalei putea fi evitat dacă Menora iudaică ar fi fost instalată în preajma memorialului victimelor holocaustului.
Apelăm pe această cale şi la autorităţile municipale, care în momentul sancţionării şi coordonării manifestaţiilor cu caracter confesional să i-a în consideraţie părerea majorităţii covârşitoare, care împărtăşeşte credinţa ortodoxă.
Mitropolia Moldovei are o atitudine respectuoasă faţă de sentimentele şi convingerile religioase ale membrilor cultelor înregistrate legal pe teritoriul Republicii Moldova şi se aşteaptă la acelaşi tratament din partea acestora.
www.mitropolia.md