O petitie pentru viata prezentata Parlamentului european

0
855
avortul12
O petiţie pentru viaţă prezentată Parlamentului european
O petiţie în favoarea vieţii, semnată de cetăţeni europeni din 27 de ţări ale Uniunii Europene, a fost depusă în dimineaţa zilei de marţi, 15 decembrie 2009, la Strasbourg, fiind destinată preşedintelui Parlamentului European, Jerzy Buzek, şi preşedintelui Comisiei Petiţii, Erminia Mazzoni. Iniţiativa aparţine Mişcărilor pentru Viaţă din Europa. Sute de mii de cetăţeni europeni au semnat petiţia prin care se cere ca în interpretarea şi aplicarea Cartei drepturilor fundamentale ale Uniunii – ca şi în Convenţia europeană pentru salvgardarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale – să se recunoască dreptul la viaţă al oricărei persoane umane, încă din momentul conceperii.
Carlo Casini, preşedinte al Mişcării pentru Viaţă din Italia şi preşedinte al Comisiei Afaceri Constituţionale a Parlamentului European a comunicat următoarele: „Lipseşte referirea la dreptul la viaţă al copiilor încă nenăscuţi, ca şi în toate documentele internaţionale. Aşa s-a născut ideea de a face cunoscută şi instituţiilor vocea celor fără de voce, gândindu-ne la această petiţie din partea tuturor ţărilor membre ale Uniunii Europene. Practic, iniţiativa s-a conturat în mai 2008, după ce reprezentanţi ai Mişcării pentru Viaţă din Italia, primiţi în audienţă de Sfântul Părinte, au fost încurajaţi de Papa privind această iniţiativă”.
„Există duşmani ai vieţii care neagă viaţa, dar sunt mult mai mulţi cei care doresc să vorbească, doresc să se facă auziţi, considerând un adevărat holocaust ceea ce se petrece în toate ţările europene şi în lume: milioane şi milioane de copii nenăscuţi încă sunt ucişi, mai nou şi în laboratoarele de bio-tehnologie, nu doar prin avort, iar acest lucru este considerat ca fiind unul secundar şi de lăsat la libera alegere a omului. De aceea trebuie avut curajul, în ciuda dificultăţilor, de a repeta mereu şi mereu că există un drept la viaţă al copiilor încă nenăscuţi şi că, deci, şi politicile trebuie să se inspire din acest principiu”.
Primul pas, a declarat Carlo Casini, ar fi de a deschide o autentică dezbatere asupra temelor care, pornind de la viaţă, duc la familie: „Noi sperăm ca prin această iniţiativă să îndemnăm Parlamentul European măcar la o dezbatere, la o mare dezbatere. Nu cerem să se facă imediat acest lucru, dar măcar, după o pregătire adecvată şi după consultări cu experţi, după strângerea documentaţiei necesare, să se dea un răspuns. Căci în avort, în procrearea artificială, este în joc viaţa unei fiinţe umane, a unui copil, a unei persoane. Nu este oare astfel? La această primă cerere am adăugat-o şi pe cea a unei recunoaşteri a familiei – ca societate naturală fondată pe căsătorie şi pe dreptul părinţilor de a-şi educa fiii şi fiicele potrivit ideilor şi criteriilor lor etice, căci şi aceste două aspecte sunt astăzi în foarte mare criză”.
www.catholica.ro