Conferinta consacrata Sfantului Andrei la Gura Bacului, Anenii Noi

0
1017
Conferinţă consacrată Sfântului Andrei la Gura Bâcului, Anenii Noi
În dimineaţa zilei de 11 decembrie Mitropolitul Vladimir a fost întâmpinat cu deosebit fast la Biserica „Sf. Irh. Nicolae” din s. Gura Bâcului, r. Anenii Noi. Toţi slujitorii protopopiatului au venit în acest sat la o rugăciune comună. De rând cu slujitorii au venit numeroşi pedagogi şi credincioşi din satele raionului Anenii Noi.
După slujba Te-Deum-ului adunarea preoţilor şi credincioşilor s-a deplasat la casa de cultură, unde a avut loc Conferinţa cu genericul „Sfântul Apostol Andrei – luminătorul neamului nostru”.
Cu un cuvânt introductiv a venit ÎPS Vladimir:
„Preacucernici părinţi, iubiţi fraţi şi suror!
Cu deosebită bucurie am acceptat invitaţia de a veni la o astfel de sărbătoare de suflet. Se simte energia şi elanul slujitorilor din protopopiatul Anenii Noi, care majoritatea sunt tineri şi bine pregătiţi întru slujirea Domnului. Ne bucură faptul că au venit şi numeroşi profesori din liceele din raion. Noi pledăm pentru o bună conlucrare între Biserică şi Şcoală, iar întrunirea de astăzi este o vie mărturie că ne leagă multe lucruri şi multe le putem înfăptui împreună.
Sfântul Andrei ne-a adus cuvântul Evangheliei, astfel de datoria noastră este să-i cunoaştem viaţa, activitatea şi aportul pentru Ortodoxia din spaţiul nostru.
Sperăm că prin astfel de teme de discuţie vom aduce la lumină unele realităţi despre începuturile noastre ca neam, credinţă şi cultură”.

Mitropolitul s-a referit şi la unele aspecte ale activităţii Sfântului Andrei.
Au urmat prezentări ale preoţilor, abordându-se activitatea misionară, socială şi tradiţiile legate de acest sfânt.
La manifestare au participat profesori şi studenţi ai Academiei Teologice din Chişinău. Au evoluat şi câteva coruri de copii din satele învecinate.
În final, părintele protopop de Anenii Noi Prot. Igor Chelea a mulţumit tuturor pentru truda depusă, referindu-se la adevăratele tradiţii legate de Sf. Andrei, urmând câteva cântări duhovniceşti interpretate de corul protopopiatului.

Sfinte Apostole Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!
www.mitropolia.md