Catolicii se tem sa spuna lucrurilor pe nume cand vorbesc despre homosexuali, din pacate…

0
892
Catolicii se tem să spună lucrurilor pe nume când vorbesc despre homosexuali, din păcate…
În continuare am să vă prezint o ştire preluată de pe o pagină romano-catolică, în care aceştia încearcă să apere un cardinal, care a zis homosexulilor că nu vorm moşteni Împărăţia Cerurilor! Chiar cardinalul s-a dezis de cuvintele sale, dând totul pe seama Sf. Ap. Pavel! Analizaţi şi Dvs. ştirea, ţinând minte cuvântul spus de acelaşi Sfânt Apostol, în întâia sa Epistolă către Corinteni, cap. 6 vers. 9-10: „Nu ştiţi, oare, că nedrepţii nu vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu? Nu vă amăgiţi: Nici desfrânaţii, nici închinătorii la idoli, nici adulterii, nici malahienii, nici sodomiţii, nici furii, nici lacomii, nici beţivii, nici batjocoritorii, nici răpitorii nu vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu.” Ca să înţelegeţi, Biserica Ortodoxă nu se ridică împotriva păcătoşilor, ci împotriva păcatului! Se pare că, romano-catolicii, de dragul lumii au ajuns să tolereze şi păcatul! Aşadar, în continuare, aveţi ştirea pe care citiţi-o şi faceţi-vă concluziile de riguare!

Iată ştirea, fără modificări şi corectări: Preşedintele emerit al Consiliului Pontifical pentru Pastoraţia Serviciilor de Sănătate a spus că cuvintele sale au fost răstălmăcite de presă. Miercuri, chiar pe un sit catolic (Pontifex.roma.it), Cardinalul Javier Lozano Barragan a apărut citat că ar fi afirmat despre transexuali şi homosexuali că „nu vor intra în Împărăţia Cerurilor”. Într-o declaraţie pentru Zenit, prelatul spune că nu a afirmat aşa ceva. S-a referit la Biblie, în special la scrisoarea Sf. Paul către Romani, 1, 26-27, unde se spune: „bărbaţii, abandonând raportul firesc cu femeia, s-au aprins de patimă unii pentru alţii; săvârşind neruşinarea bărbaţi cu bărbaţi, şi-au primit ei înşişi cuvenita răsplată pentru perversiunile lor”

„Aşa spune Cuvântul lui Dumnezeu, nu este ceva ce am spus eu”, a explicat Cardinalul Lozano Barragan. „Nu am spus niciodată că un anumit homosexual nu se poate mântui, pentru că de fapt se poate mântui. De multe ori o persoană nu este homosexuală din vina proprie; depinde şi de educaţia şi de mediul în care trăieşte”, a mai spus el. Cardinalul Lozano Barragan a amintit învăţătura Bisericii despre păcatul grav: „Singurul lucru pe care pot să îl spun este că, pentru a vorbi de un păcat grav, pe lângă materia gravă se cere cunoaştere deplină şi consimţământ deplin: dacă una din aceste trei condiţii nu este îndeplinită, nu avem de-a face cu păcat grav.” Prelatul a spus apoi că nu este el cel care judecă oamenii, ci Dumnezeu.

Pr. iezuit Federico Lombardi, director al biroului de presă al Vaticanului, a răspuns la aceeaşi problemă indicând Catehismul Bisericii Catolice: „Un număr deloc neglijabil de bărbaţi şi de femei prezintă tendinţe homosexuale înnăscute. Ei nu îşi aleg condiţia homosexuală: ea constituie pentru cea mai mare parte dintre ei o încercare. Trebuie să fie priviţi cu respect, compasiune şi delicateţe. Se va evita orice semn de discriminare nedreaptă faţă de ei. Aceste persoane sunt chemate să realizeze voinţa lui Dumnezeu în viaţa lor şi, dacă sunt creştine, să unească greutăţile pe care le întâmpină datorită condiţiei lor cu jertfa Crucii Domnului” (nr. 2358). „Persoanele homosexuale sunt chemate la curăţie. Prin virtuţile stăpânirii de sine, educatoare ale libertăţii interioare, uneori cu sprijinul unei prietenii dezinteresate, prin rugăciune şi harul sacramental, ele pot şi trebuie să se apropie, treptat şi cu hotărâre, de perfecţiunea creştină” (nr. 2359).

www.ortodoxia.md