Sfântul Nicodim Aghioritul – Paza celor 5 simţuri (Audio)

0
3467

Sfântul Nicodim Aghioritul – Paza celor 5 simţuri

Pentru a înţelege mai bine problema care urmează, imaginează-ţi în gândul [tău] că trupul se aseamănă unui palat împărătesc făcut cu o arhitectură prea înaltă de către un Ziditor cu înţelepciune nemărginită. Capul este cerdac, inima este cămară prea tainică, grabnici alergători sunt duhurile, aducători şi străbătători sunt venele sub formă de ţevi, iar ferestre sunt cele cinci organe ale simţurilor. Iar sufletul – sau, mai bine zis, mintea – (căci Sfântul Calist numeşte tot minte sufletul curăţit) trebuie să îl socoteşti ca pe un împărat înconjurat de trei puteri principale: raţiunea, simţirea şi voinţa. Aceste puteri se află în toate părţile trupului (sufletul se află în trup – spune dumnezeiescul Damaschin – ca şi focul care se află în tot fierul cel înroşit) iar ca unealtă ratională prin care lucrează [lucrurile] mai deosebite, are creierul. Scaunul lucrării şi puterii sale celei simţitoare şi voitoare, precum şi al fiinţei sale, îl reprezintă inima – după cum se va vedea mai pe urmă. Acest împărat are ca hârtie tabla imaginaţiei pentru a scrie câte vin din afară prin ferestrele simţurilor.Din cuprins:
Sfântul Nicodim Aghioritul. Viaţa şi opera
Care sunt deosebirile minţii de ale trupului. Pentru ce s-au făcut simţurile
Trupul este un palat împărătesc, iar mintea e ca un împărat
Trupul este stăpânit de minte
Care este căderea lui Adam
Pricina venirii lui Hristos
Păzirea vederii. Ce este vederea şi ce ochii
Ce se cade a face cineva când va fi răpit cu ochii
Ce să facă cineva când vorbeşte cu femeile
Pilde despre cei ce nu şi-au păzit ochii
Pentru păzirea auzului. Trei vătămări se nasc din cântecele cele dezmierdătoare
Pentru clevetiri
Pentru păzirea mirosului. Câte rele pricinuiesc miresmele
Cum sunt pedepsiţi cei ce folosesc miresme
Pentru păzirea gustului
Ce se naşte din multele feluri de mâncare
Desfătarea vatămă mai ales pe cei tineri
Pentru paza pipăirii. Ce este pipăirea şi care este lucrarea ei
Despre hainele cele de mult preţ
Care este folosul hainelor
Scumpetea hainelor este cauza multor răutăţi
Pentru păzirea tuturor simţurilor
Ce sunt organele simţurilor
Cu ce se aseamănă patimile etc…

Partea I-a {play}audio/Carti Audio/Paza celor 5 simturi/01 Capitolul 1.mp3{/play}
Partea II-a {play}audio/Carti Audio/Paza celor 5 simturi/02 Capitolul 2.mp3{/play}
Partea III-a {play}audio/Carti Audio/Paza celor 5 simturi/03 Capitolul 2.mp3{/play}
Partea IV-a {play}audio/Carti Audio/Paza celor 5 simturi/04 Capitolul 3.mp3{/play}
Partea V-a {play}audio/Carti Audio/Paza celor 5 simturi/05 Capitolul 3.mp3{/play}
Partea VI-a {play}audio/Carti Audio/Paza celor 5 simturi/06 Capitolul 4.mp3{/play}
Partea VII-a {play}audio/Carti Audio/Paza celor 5 simturi/07 Capitolul 5.mp3{/play}
Partea VIII-a {play}audio/Carti Audio/Paza celor 5 simturi/08 Capitolul 6.mp3{/play}
Partea IX-a {play}audio/Carti Audio/Paza celor 5 simturi/09 Capitolul 6.mp3{/play}
Partea X-a {play}audio/Carti Audio/Paza celor 5 simturi/10 Capitolul 7.mp3{/play}
Partea XI-a {play}audio/Carti Audio/Paza celor 5 simturi/11 Capitolul 7.mp3{/play}
Partea XII-a {play}audio/Carti Audio/Paza celor 5 simturi/12 Capitolul 7.mp3{/play}
Partea XIII-a {play}audio/Carti Audio/Paza celor 5 simturi/13 Capitolul 8.mp3{/play}
Partea XIV-a {play}audio/Carti Audio/Paza celor 5 simturi/14 Capitolul 8.mp3{/play}
Partea XV-a {play}audio/Carti Audio/Paza celor 5 simturi/15 Capitolul 9.mp3{/play}
Partea XVI-a {play}audio/Carti Audio/Paza celor 5 simturi/16 Capitolul 10.mp3{/play}
Partea XVII-a {play}audio/Carti Audio/Paza celor 5 simturi/17 Capitolul 10.mp3{/play}
Partea XVIII-a {play}audio/Carti Audio/Paza celor 5 simturi/18 Capitolul 10.mp3{/play}
Partea XIX-a {play}audio/Carti Audio/Paza celor 5 simturi/19 Capitolul 10.mp3{/play}

Pagină prelucrată de

Vitalii Mereuţanu – Magistru în Teologie,
Cu râvnă întru Domnul