Sf. Siluan Atonitul – Cuvinte despre smerenie (Audio)

0
2198

Sf. Siluan Atonitul – Cuvinte despre smerenie

Sfântul Siluan este numit „dascăl apostolic şi profetic” al Bisericii Ortodoxe, „stareţ” – continuator al tradiţiei ortodoxe ruse, definită de asceză şi iubire creştină şi „monah autentic al secolului XX”. Părintele Rafail Noica aminteşte că este numit „teolog” în acatistul dedicat cinstirii lui şi, astfel, se alătură teologilor ortodocşi recunoscuţi de Biserică – Sfântul Ioan Teologul şi Evanghelistul, Sfântul Grigorie Teologul, sfântul Simeon – Noul Teolog.

În anul 1987, în data de 26 noiembrie a fost canonizat drept sfânt de Sfântul Sinod al Patriarhiei Ecumenice de Constantinopol. „De aceea şi decretăm în mod sinodal şi stabilim şi poruncim în Sfântul Duh ca de acum înainte şi pe mai departe în tot veacul, stareţul Siluan Aghioritul să fie numărat împreună cu bărbaţii cuvioşi şi sfinţi ai Bisericii, fiind cinstit cu prăznuiri sfinte şi ceremonii religioase anuale şi slăvit cu imnuri de laudă în ziua de 24 septembrie, în care a plecat fericit la Domnul”.

Decedat la 24 septembrie 1938.

Sfântul a petrecut viaţa pământească trăind iubirea fără limite a lui Hristos faţă de toţi semenii. Pentru el, îndeplinirea poruncii iubirii vrăjmaşilor desemna statutul de creştin. Ajunsese să îi iubească şi pe ateii bolşevici din Rusia, la fel cum sfinţii din închisorile noastre comuniste ajunseseră să îi iubească pe călăii lor. „Dumnezeu e Iubire, şi în sfinţi Duhul Sfânt e Iubire. Rămânând în ceruri, sfinţii văd iadul şi-l îmbrăţişează şi pe acesta în iubirea lor. Cei ce-l urăsc pe fratele lor şi-l resping duc o existenţă amputată şi mutilată. N-au cunoscut pe adevăratul Dumnezeu Care e Iubire ce îmbrăţişează toate, şi n-au găsit calea ce duce spre El”.

Sfinte Siluane, tu care ai trecut prin atâtea încercări duhovniceşti întărit de Sfântul Duh, nu ne lăsa să fim înghiţiţi de marea lumii acesteia. Fii călăuza noastră, fii povăţuitorul nostru, mijloceşte pururea pentru noi ca să stingem văpaia patimilor, să biruim răul din inimile noastre şi astfel să ne mântuim sufletele” (Din rugăciunea Acatistului Sfântului Siluan Atonitul)

Acatistul Sfântului Siluan Athonitul – (24 septembrie) (text)

Paraclisul dedicat sfîntului Siluan Atonitul (text)

Moaştele sfântului Siluan Atonitul se găsesc la Mănăstirea Panteleimon (Sfântul Munte Athos) – Grecia, la Mănăstirea sfinţilor Ioan Botezătorul şi Siluan Atonitul, Tolleshunt Knights, Maldon, Essex – Anglia, la Biserica Rusă a sfântului Nicolae, Bucureşti – România.

Cuvinte despre smerenie {play}audio/Carti Audio/Sf. Siluan Atonitul – Cuvinte despre smerenie by mereutanuvit/Sf. Siluan Atonitul – Cuvinte despre smerenie.mp3{/play}


Sfârşit şi lui Dumnezeu laudă

Pagină prelucrată de

Vitalii Mereuţanu – Magistru în Teologie,
Cu râvnă întru Domnul