Moonismul ameninţă securitatea Republicii Moldova

0
2971
Moonismul ameninţă securitatea Republicii Moldova
Deja de 11 ani biserica autoproclamatului „mesia” coreean Sung Myung Moon face prozeliţi în Republica Moldova. Tineri cu viziuni idealiste sau romantice dar fără discernământ care se încred orbeşte în „Părinţii Adevăraţi” ajung să-i respingă pe cei din a căror dragoste s-au născut alegând să trăiască în „matrix”-ul moonist – o lume bizară a înşelăciunilor şi iluziilor diavoleşti în care guvernează dinastia pretinsului mesia şi în care aceşti tineri amăgiţi sunt foarte mulţumiţi să cerşească, să postească, să iubească şi, în definitiv, să trăiască – „în numele Părinţilor Adevăraţi”.
Unii dintre ei, fanatizaţi prin tehnicile de manipulare ale sectarilor moonişti, şi-au încheiat activitatea „istorică” de pregătire a Republicii Moldova şi a omenirii pentru acceptarea lui Moon ca al doilea Iisus Hristos la spitalele de psihiatrie.
Ca să vă daţi seama de proporţiile manipulării la care sînt supuşi aceşti tineri vă propunem să citiţi următorul document – textul jurămîntulului candidaţilor la „cununia” moonistă:

„Eu înaintez cererea de cununie, pentru a contribui la realizarea erei Testamentului Încheiat şi a construi Împărăţia lui Dumnezeu pe pămînt slujind reverendului Sun Myung Moon şi dnei Hak Ja Han Moon ca unor Părinţi Adevăraţi ai omenirii. Eu accept căsătoria internaţională şi alegerea cuplurilor în baza fotografiilor. Eu promit păstrarea unui devotament veşnic şi absolut soţului, respectarea fidelităţii conjugale şi a unei atitudini sfinte faţă de sexualitate. Eu promit să nu divorţez niciodată. Eu voi lua parte la ceremonia de trei zile doar după ce voi obţine o permisiune specială şi voi îndeplini misiunea încredinţată” (vezi originalul în Anexa 1).
Autorităţile Republicii Moldova au încercat să pună capăt acestei „inchiziţii psihologice” realizate asupra cetăţenilor ei prin numeroşii misionari moonişti, dar s-au poticnit de trei probleme majore: prima – RM nu are jurişti şi specialişti care ar putea să demonstreze prejudiciul manipulării psihologice mooniste, a doua – moonismul s-a infiltrat prea adînc în sistemul învăţămîntului de stat şi a treia – prea multă lume s-a hrănit şi se mai hrăneşte din „onorariile” generoase ale milionarului coreian.
Biserica moonistă, interzisă de ceva vreme în Franţa pe motiv că cei racolaţi erau impuşi de lideri să-şi doneze averea adunării, se ascunde şi acţionează în Republica Moldova, sub acoperirea a cinci asociaţii obşteşti: Organizaţia Tineretului Studenţesc „CARP”, preşedinte Mihai Calestru, Federaţia Familiilor pentru Unificare şi Pace în lume din R. Moldova, cu sediul pe strada Vârnav 13, preşedinte Sabina Gorceac, Federaţia Femeilor pentru Pace în Lume, preşedinte Ludmila Bolboceanu, tot ea fiind şefa Direcţiei pentru Educaţie şi Promovarea Cadrelor din cadrul Ministerului Educaţiei, Asociaţia Internaţională pentru Educaţie, lider Valerian Grâu şi ultima, înregistrată mai recent, „Serviciul pentru Pace”, preşedinte Valeriu Bujac.
Prin intermediul acestor organizaţii misionarii moonişti pătrund în Republica Moldova şi promovează interesele sectei, iar prin conturile organizaţiilor respective banii mooniştilor sunt transferaţi sub formă de donaţii ajungînd la liderii chişinăueni ai sectei. Pentru a dovedi că susnumitele organizaţii sunt în cea mai strînsă legătură cu secta moonistă prezentăm următoarele documente.
Extrase din explicaţiile liderilor organizaţiilor prezentate ex-ministrului Justiţiei Ion Morei:
9.10.2001
Vice-preşedintele Federaţiei Familiilor, Lilia Doroban, domiciliată în Chişinău, str. Botanica Veche 43/1 – 34:
Federaţia Familiei propagă ideile fondatorului nostru d-nul Sun Meun Moon. Aici în Moldova noi organizăm conferinţe, întâlniri, lecţii pentru tineri şi părinţi, profesori. Noi Dorim să educăm la părinţi cît şi la tineri simţul responsabilităţii, fidelităţii. Deaceea pentru ei se organizează seminare lecţii pe aceste teme ca „familia – şcoala dragostei”, consecinţele sexului liber”, „Ce e dragostea adevărată?” şi altele. Aşa activităţi au avut loc în august-septembrie în Chişinău. Festivale a familiei, jurămîntul de reînoire a dragostei între soţ şi soţie. Aşa festival a fost organizat în noiembrie 1997, 1998, 1999. a avut loc logodna cîtorva familii, tineri, la fel familii deja căsătorite pentru reînnoirea jurământului”.
Preşedintele AIERM, Valerian Grîu:
„Fundaţia Internaţională pentru Educaţie a fost înnfinţată în 1990 din inspiraţia şi viziunea fondatorilor săi, dr. Sun Myung Moon şi dna Hak Ja Han Moon…”
9.10.2001
Sabina Gorceac; preşedintele Federaţiei Familiilor pentru Unificare şi Pace în Lume:
„ Am organizat lecţii în raioanele Orhei, Lăpuşna, Edineţ, Hînceşti, călăraşi, Nisporeni, Criuleni, Străşeni…FFUPLM organizează Festivalul Mondial al Culturii şi Sportului. În anul 1997, 1999, 2000 şi 2001 a avut translarea Festivalului în Moldova, la care au participat şi perechi din Moldova.”
10.10.2001
Mihail Calestru, preşedinte al Organizaţiei Tineretului Studenţesc „CARP”:

„Fotografia dr. Sun Myung Moon şi a dnei Hak Ja Han Moon de pe peretele apartamentului din strada Teatrală, 6, închiriat pe numele meu dezinteresat, gratis este un semn de respect şi apreciere. Dumnealor le aparţine ideea iniţierii acestor organizaţii pentru tinerii din diferite ţări ale lumii”. Apartamentul este folosit pentru citirea lecţiilor.”
17.10.2001
Către dl Vîntu Valeriu, şeful secţiei organizaţii şi partide a Ministerului Justiţiei din partea lui Calestru Mihail:
„..Casa de pe adresa Criuleni, 40 este închiriată şi întreţinută de către Vasile Bolocan. Stăpînul acestei case este Şişev Alexandru. O dată pe lună în dependenţă de binevoinţa liberă a participanţilor se organizează seminare de 5 sau 7 zile de studiere a Principiului Unificării şi practică de sport…”
Cine este Moon?
Potrivit teologului român Bogdan Mateiciuc, Sun Myung Moon s-a născut în 1920 într-o provincie din actuala Coree de Nord. Cînd avea 10 ani, familia lui s-a convertit la o formă penticostală de prezbiterianism, care încuraja vedeniile şi alte practici atribuite Duhului Sfânt.
În 1936, la vârsta de 16 ani, Moon a pretins că a avut o vedenie în care Iisus Hristos însuşi l-a anunţat că a fost ales de Dumnezeu pentru a duce la capăt restaurarea împărăţiei lui Dumnezeu pe pământ. Între 1948 şi 1950 a fost întemniţat de către comuniştii nord-coreeni. În 1954, în perioada de sărăcie şi instabilitate politică şi economică de după Războiul Coreei (1950-1953), Moon înfiinţează Biserica Unificăгii, cunoscută oficial ca „Asociaţia Sfîntului Duh pentru Unificarea Creştinismului Mondial”.
Moon a dezvoltat o învăţătură cu totul originală, afirmând că rostul venirii Fiului lui Dumnezeu pe pamînt ar fi fost întemeierea unei familii model, însă ar fi fost împiedicat să facă aceasta de către cei care L-au răstignit. Acum îi revenea lui Moon misiunea de a duce la bun sfîrşit ceea ce începuse Mîntuitorul. În acest sens, Iisus din Nazareth era Mesia Noului Testament, iar Moon ar fi Mesia „Testamentului (Legămîntului) Veşnic”. Secta, care numără astăzi aproximativ două milioane de adepţi, îl proclamă deschis pe Moon ca succesor al lui Iisus Hristos.
Moon şi sotia lui afirmă că ei formează familia ideală pe pămînt, după modelul lui Adam şi Eva înainte de cădere. Cei doi au mai mulţi copii, o parte dintre ei înfiaţi. E interesant că lui Moon i-au trebuit ceva încercări în realizarea familiei perfecte, actuala lui soţie fiind a patra Eva din viata lui !
Începînd din anii 1980, Moon, pozînd în anti-comunist înfocat, a început să cîştige aliaţi printre grupurile politice conservatoare din SUA, pe care le-a ajutat cu contribuţii financiare. Activităţile lui politice i-au cîştigat un respect de care nu s-a bucurat niciodată în anii 1970, perioadă în care grupuri de părinţi şi foşti membri ai sectei l-au acuzat în mass-media de tehnici de spălare a creierului pentru recrutarea de membri.
Secta promovează obedienţa absolută faţă de Moon. Membrii trebuie să se supună directivelor venite de sus până în cele mai marunte detalii ale vieţii personale, cum ar fi cele legate de alimentaţie sau de petrecerea timpului liber. De regulă, membrii sunt determinaţi să rupă legăturile cu familia, rudele fiind considerate „neiluminate”. Ocazional apar în mass-media relatări despre cununii în masă efectuate de „reverendul” Moon pe stadioane, în cadrul unor ceremonii fastuoase în care el „cunună” simultan sute de cupluri.
Moon desfăşoară o intensă activitate mascată prin intermediul unor organisme internaţionale create de el, care aparent nu au nimic de-a face cu religia, ca de exemplu: Congresul international pentru unitatea oamenilor de stiintă (ICUS), Academia profesorilor pentru pacea mondială (PWPA), Congresul mondial al mijloacelor de informare în masă (WMC), Fundaţia internatională pentru ajutor şi prietenie (IRFF). Numărul acestor organizaţii ar depăşi cifra de 100. Activităţile sunt disimulate, iar secta reuşeste să aducă la congresele lor chiar teologi ortodocşi.
Bogdan Mateiciuc mai scrie că „teologi” ai Bisericii Unificăгii au conferenţiat în două rânduri şi la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Bucureşti. Această sectă ne poate da măsura rătăcirilor, a blasfemiilor care se aduc lui Dumnezeu de oameni ce pretind a fi creştini şi încearcă să „creştineze” şi pe alţii.
Să vedem însă ce lucruri preţioase au a ne spune Moon şi soţia acestuia Hak Ja Han Moon.
„Muriţi, vă rog şi mergeţi în lumea spirituală!
Extras din cuvîntarea co-întemeietorului Federaţiei Familiilor pentru Pace în Lume dr. Hak Ja Han Moon „Părinţii Adevăraţi şi Familia Adevărată” citită la Chişinău, 16 octombrie 1996:
„… Maria nu l-a ajutat pe Iisus să se căsătorească aşa cum a dorit el. Chiar s-a opus. Acesta a fost motivul direct pentru care Iisus nu a primit mireasa şi nu a putut deveni Părinte Adevărat, iar aceasta l-a forţat să meargă pe drumul crucii…Din cauza lipsei de încredere în el Iisus nu a putut primi o soţie, nu a putut deveni Părinte Adevărat şi nu şi-a putut îndeplini misiunea…
Domnul celei de-a doua Veniri vine ca sămînţă a Copilului Adevărat pentru a realiza idealul credinţei. Vine pentru a realiza idealul Părinţilor Adevăraţi. Mai mult, Mesia va realiza Familia Adevărată, creînd Împărăţia Cerului pe pămînt. De aceea Căsătoria Sfîntă Internaţională este aceea care stabileşte noua linie de sînge…”
Extras din adresarea co-întemeietorului Federaţiei Familiilor pentru Pace în Lume, Reverendului Sun Myung Moon „În căutarea originii Universului”:

„Dumnezeu doreşte un partener de dragoste. Deci acolo unde soţul şi soţia devin un tot întreg prin organele lor sexuale, Dumnezeu vrea să ne apară şi să ne întîlnească…Dacă vă aflaţi lîngă cineva, ce se defecalizează, vă veţi distanţa rapid de el. Dar cînd mirosiţi masele fecale proprii, nu observaţi aceasta. Aceasta este deoarece masele fecale sunt integre cu corpul dvs…
Acum să descoperim linia de despărţire dintre Ceruri şi Infern. E undeva prin aer? Unde este? Acesta este organul vostru sexual. Acesta este un lucru serios. Aceasta a răsturnat Cerul şi pămîntul…Nu puteţi respinge Principiul Divin al lui Reverend Moon, care cuprinde chiar şi conţinutul celor mai sălbatice visuri ale dvs…Dacă vă întrebaţi unde se va duce Reverendul Moon – în ceruri sau în Infern, muriţi, vă rog, şi mergeţi în lumea spirituală. Acolo şi o veţi afla. Dacă vă simţiţi tulburat din cauza cuvîntării mele din astă seară, aţi putea să mergeţi şi să comiteţi o sinucidere, şi veţi afla cu adevărat…”
Indulgenţele” lui Moon costă 10.000 de dolari
Moon conduce actualmente un imperiu financiar clădit cu banii şi forţa de muncă a membrilor. El deţine companii în Coreea de Sud şi în Japonia, unde produce arme pentru guvernul coreean, extract de ginseng şi vase de porţelan. Din cauza actelor de evaziune fiscală, el a primit interdicţie de intrare în unele ţări. În 1982 a avut de executat în SUA o condamnare de 18 luni de închisoare pentru evaziune fiscală.
Moon reuşeşeşte să amăgească mii de tineri impunîndu-I să cerşească şi să lucreze pentru el. Îi ameţeşte cu invenţii şi poveşti religioase pe care cu greu le-ar crede copiii. Prezentăm mai jos un fragment din capitolul „Ispăşirea prin donaţii băneşti şi restaurarea a trei copii” a discursului lui Moon „Restaurarea şi Binecuvîntarea”:
„Iisus a venit ca Părintele Adevărat, sau ca Tatăl Adevărat, dar Iuda l-a vîndut. Fapta lui simbolizează trădarea întregii omeniri. În consecinţă toţi oamenii, ca urmaşi ai trădătorilor, i-au trădat pe părinţii Adevăraţi. Şi noi trebuie să contribuim pentru a ispăşi „vînzarea” Părinţilor Adevăraţi. (Moon se referă la el şi la soţia lui, Hak Ja Han care s-au autoproclamat Părinţi Adevăraţi ai întregii omeniri).
Pentru 30 de arginţi un om l-a izgonit pe părintele Adevărat de pe pămînt şi a stricat cu totul providenţa Dumnezeiască de 1000 de ani. În acest moment Satana a triumfat asupra întregii lumi. Pentru a ne ispăşi, noi trebuie să aducem lui Dumnezeu donaţii băneşti anuale timp de 4 ani. Suma donaţiei fiind exprimată prin numărul 3, simbolizează preţul pentru vînzarea trădătoare a Părintelui Adevărat. Perioada de 4 ani simbolizează Estul şi Vestul, Nordul şi Sudul.
În Coreea aceasta înseamnă că noi trebuie să facem donaţii anuale de 3000 won (aproximativ 2543 dolari SUA potrivit cursului din mai 2004) timp de 4 ani (adică în total 10.172 de dolari SUA). Aceşti bani trebuie să fie cîştigaţi cu lacrimi şi sudoare. Lucrînd ca să obţineţi această sumă, trebuie să vă gîndiţi la voia lui Dumnezeu mai mult decît la propria viaţă.”
620 dolari – contribuţii pentru căsătorie
În decursul ultimilor ani mooniştii au desfăşurat la Chişinău mai multe „Blasing”-uri – ceremonii de cununie prin care, după cum afirmă Moon, omul se altoieşte la „arborele părintelui adevărat”. De fapt, „blasing”-ul e doar o doar o metodă vicleană de cîştigat bani (vezi anexa 6, 7).
Şi bărbaţi şi femei depun cereri pentru blesing. Fiecare completează anchete la care anexează două fotografii 8×10 cm sau 20x25cm şi trimite dosarul Reverendului Moon. Acesta fiind „inspirat” de Dumnezeu alege şi formează perechi ideale. Vre-o 15 ani în urmă Moon făcea cunoştinţă personal cu candidaţii la „blasing” – intra într-o încăpere plină cu tineri şi conducîndu-se de „directive şi indicaţii de sus” cupla perechi care mai tîrziu deveneau soţ şi soţie.
Dar după cîteva „dereglări” ale „mecanismului divin” (întîmplător a căsătorit fraţi cu surorile lor de sînge) Moon a trecut la sistemul de anchete: în aceste documente sunt indicate toate datele pretendenţilor şi este imposibil să greşeşti. Ultimul timp – pentru a economisi timpul – Moon încredinţează alegerea „perechilor ideale” colaboratorilor săi din oficiile locale ale sectei. Anterior, până la „blasing” tinerii erau obligaţi să lucreze în beneficiul sectei de la trei la şapte ani, fără a avea relaţii sexuale în acest răstimp şi să postească şapte zile doar cu apă.
Acum unui candidat îi este suficient să plătească „comitetului de binecuvîntare” 10 dolari contribuţie pentru „ispăşirea păcatelor” şi 300 dolari – pentru ceremonia propriu zisă a „blasing”-ului. În total 620 de dolari de la o pereche. Pentru locuitorii Republicii Moldova sunt prevăzute reduceri – plata minimală pentru blasing – 40 de dolari. Dar oricum restul banilor trebuiesc cîştigaţi mai tîrziu (vezi anexa 2).
Dosarul sectei Moon
Potrivit sectologului rus Al. Dvorchin, „Biserica Unificării” sau „Asociaţia Sfântului Duh pentru Unificarea Creştinismului Mondial” a fost înfiinţată de coreeanul Sun Myung Moon şi câţiva prieteni de-ai lui – ofiţeri din securitatea coreeană – care au folosit organizaţia în scopuri politice. Biserica Unificării a devenit foarte populară după 1971, an în care Moon a început o campanie spectaculoasă de prozelitism în SUA.
În cuvîntările sale exaltate din acea perioadă Moon declara că a avut o vedenie, în care Dumnezeu i-a încredinţat misiunea de a continua lucrarea Mântuitorului Hristos pe care Acesta n-a putut-o îndeplini pentru că a fost răstignit. Moon se consideră al doilea Mesia sau al treilea Adam, care va duce la îndeplinire planul lui Dumnezeu de Unificare a omenirii. Prin naşterea lui şi mai ales prin constituirea „Familiei Părinţilor Adevăraţi”, pe care acesta a format-o la 40 de ani căsătorindu-se cu fiica de doar 16 ani a unei slujitoarea din casa lui, el afirmă că s-a intrat în Noua Eră, în Epoca de Aur, a regenerării neamului omenesc. „Domnul” şi „mesia” acestei epoci este Moon.
Secta promovează cultul lui Moon, numindu-l „părinte”, aşa cum îl numesc şi pe Dumnezeu. Mooniştii spun că Biblia nu este completă, ea trebuie întregită cu cartea lui Moon, „Principiile divine”. Moon ajungând proprietarul unor mari întreprinderi, desfăşoară o activitate mascată, prin intermediul unor organizme internaţionale create de el, care aparent nu au nimic de-a face nici cu Biserica nici cu credinţa.
În site-urile sectei, Moon repetă obsedant că l-a cununat pe Iisus Hristos cu o coreancă, iar Satana, pentru greşelile comise faţă de Dumnezeu şi faţă de oameni, şi-a cerut iertare de la dînsul personal.

Influenţa puternică a lui Moon se bazează în exclusivitate pe bani, minciună şi dictatură. El a pătruns în spaţiul ex-sovietic prin intermediul lui Mihail Gorbaciov. Presa moscovită a scris că, pentru această favoare Moon ar fi plătit sume serioase în fondul lui Gorbaciov. Mass media amerciană menţiona într-un timp, că Moon ar fi transferat în contul personal al lui George Bush două milioane de dolari onorariu pentru cîteva cuvîntări rostite la întruniri mooniste.
Ziarul „Accente” menţiona în articolul „Ministerul Educaţiei lui Moon în Republica intersectaţilor” că foştii miniştri ai Învăţămîntului Nicolae Mătcaş, Arcadie Gremalschi, Petru Gaugaş şi ex-viceministru Nicolae Bucun au fost oaspeţi la reşedinţa personală a lui Moon. După ce mai mulţi demnitari de la acelaşi minister au călătorit pe contul sectei în SUA, la invitaţia personală a lui Moon, autorităţile au permis introducerea în şcolile din Moldova a programului moonist de istorie a religiilor „Moi mir i ea” (vezi anexa 5).
Ex-ministrul Educaţiei Ilie Vancea a confirmat cooperarea ministerului cu organizaţia moonistă „Asociaţia Internaţională pentru Educaţie” în interviul acordat site-ul azi.md:
„Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei în componenţa precedentă a avut în audienţă reprezentanţii Fondului Internaţional pentru Educaţie care au venit cu propuneri de colaborare în realizarea unei programe educaţionale, neutre sub aspect confesional, drept material didactic servind cartea „Mой мир и я”. Din momentul cînd a devenit clar ca Fondul este o organizaţie a sectei muniste, Ministerul Învăţămîntului a încetat conlucrarea cu acesta. Seminarul menţionat nu a fost sancţionat de Minister” (vezi dovada faptului că ministru minte în anexa 8).
Moonismul s-a infiltrat în sistemul de învăţămînt
Primii misionari moonişti – jurnalistul italian Maurizio Evaristo şi ucraineanul Ivan Bugrii – au început să „predice” în Republica Moldova din 1993 organizînd seminare pentru studenţii de la Universitatea de Stat din Moldova şi pentru liceenii de la „Dante Alighieri”. Mooniştii cîntau la chitară pentru invitaţii lor, le prezentau filme artistice interesante şi, în sfîrşit, le propuneau să participe la „seminare mai aprofundate de studiere a Principiilor Divine”, seminare care se desfăşurau în centre de agrement din Ucraina. Treptat ei şi-au făcut relaţii în Ministerul Învăţămîntului şi, mai tîrziu au reuşit să se întîlnească chiar cu Preşedintele Republicii, Mircea Snegur.
Activitatea misionarilor moonişti a luat amploare şi ei au început să desfăşoare seminare la liceul „Gheorghe Asachi”, gimnaziul „Ştefan cel Mare”, Şcoala de Arte „A. Stîrcea”, Universitatea tehnică, Universitatea Agrară, Universitatea Pedagogică „Ion Creangă”, Casa Armatei.
În 1997, 1999, 2000 şi 2001 mooniştii au retrasmis la Chişinău ceremonia Festivalului Mondial al Culturii şi Sportului în cadrul căreia au fost „binecuvîntaţi” adică „cununaţi” şi tineri moldoveni (vezi anexa 6, 7).
Publicaţia „JURNAL de Chişinău” a scris că în 1999 şi 2000, la Chişinău „Noua Eva”, soţia lui Sun Myung Moon, a ţinut predici în Palatul Republicii despre principiile morale la circa 600 oameni, printre care şefi şi şefi-adjunţi din cadrul Direcţiilor judeţene de învăţămînt şi directori de şcoli şi licee din republică. Seminarul i-a costat pe organizatori, după datele oficiale, circa 150 mii de lei, invitaţii de onoare fiind cazaţi în hotelul „Codru” (costul unei camere – 49 de dolari).
Apoi, pe parcursul anului 2001, în majoritatea judeţelor RM, inclusiv în municipiul Chişinău, Asociaţia Internaţională pentru Educaţie a desfăşurat seminare pentru şefi de Direcţii, directori de şcoli şi cadre didactice. Participanţii nici nu bănuiau că involuntar au căzut victime ale unor aşi în spălarea creierului. Sabina Gorceac, preşedintele Federaţiei Familiilor pentru Unificare şi Pace în Lume, într-o lămurire oferită Ministerului Justiţiei declara că organizarea seminarelor judeţene a fost posibilă graţie acordului direct al ex-ministrului Învăţămîntului, Ilie Vancea, actualmente ambasador extraordinar al R. Moldova în Belarus, care a pus semnătura sa pe documentele în cauză.
160000 de cupluri „reedificate” de moldoveni
În comunicatul de presă prezentat jurnaliştilor la 23 mai 1999, în legătură cu vizita dnei Hak Ja Han Moon la Chişinău, se spune că Federaţia Familiilor pentru Unificare şi Pace în lume a fost înfiinţată în Republica Moldova în octombrie 1996 „pentru a întări prestigiul familiei în societate la etapa zguduirilor naţionale în Moldova contemporană”. Potrivit comunicatului, „în anul 1997 în cadrul Festivalelor Familiei peste 160000 de cupluri conjugale din Moldova şi-au reedificat căsătoriile, devenind asfel participanţi ai Mişcării pentru Familia Adevărată şi Iubirea Curată”.
Pentru a înţelege cît de cît esenţa „reedificării căsătoriei” trebuie să relatăm cîteva fapte oarecum comice dar adevărate. Acum cîţiva ani, în jurul autogării centrale din Chişinău roiau grupuri de tineri moldoveni care, însoţiţi de cîteva japoneze şi coreieni abordau politicos şi foarte serios diferite persoane punîndu-le aceiaşi întrebare ciudată: „Sunteţi de acord să reînoiţi jurământul Fidelităţii Conjugale? (vezi textul jurămîntului în anexa 3)
– Da ce-I asta? – întrebau nedumeriţi oamenii, în special acei care în viaţa lor n-au mai văzut altceva decît plug şi sapă şi care de foarte puţine ori au fost trataţi cu amabilitate, aceasta fiind pentru ei ceva ce ţine de domeniul siropoaselor filme mexicane cu care îi îmblînzeşte periodic canalul naţional de televiziune Moldova 1.
– Asta înseamnă că Dvs. vă daţi acordul să fiţi soţi şi soţie pentru eternitate şi să nu divorţaţi niciodată.
– Cum adică?
– Adică să vă daţi cuvântul că nu veţi schimba soţia niciodată, – urma explicaţia populară.
Dacă interlocutorul accepta sau mai ezita neştiind ce să facă, tinerii moonişti îl asaltau mai departe şi-I propuneau să întărească jurămîntul cinstind un pahar de vin. De multe ori oamenii acceptau să cinstească un păhărel „pentru reînnoirea vieţii conjugale” doar pentru că nu puteau să refuze o propunere făcută cu atîta delicateţe sau pentru a nu părea adulterini deshămaţi în ochii înguşti ai unor asiatici cumsecade. După care mergeau fericiţi acasă ca să povestească vecinilor despre cum au „băut la gară cu o japoneză”. Mai tîrziu familiile acestor ţărani au încăput în statisticile mooniştilor drept „cupluri cu căsătoriile reedificate”.
Mooniştii visează preluarea puterii în RM
Încă în 1990 mooniştii declarau: „După căderea imperiului Roman, creştinii au moştenit puterea în stat. Acum devine clar că, dacă membrii organizaţiei noastre, pe lângă desăvârşirea morală pe care o dobândesc prin ascultarea de cuviosul Moon, vor progresa în domeniul profesional, posibilităţile noastre în Europa de Răsărit vor fi nelimitate. Cineva trebuie să moştenească puterea statală în imperiul comunist care se destramă. Astfel că trebuie să privim cu optimism spre anii 90” (Unification News, Jenuary, 1990).
Iar în 1992, chiar Moon menţiona: „Acum în trei din 15 republici ale fostei URSS se intensifică mişcarea pentru acordarea „religiei unificării” statutului de religie de stat” (Мун. Учебник мира во всем мире. Появление истинных родителей и идеальной семьи. Nu este indicat locul şi anul ediţiei, p. 50).
Potrivit informaţiilor unor foşti moonişti moldoveni care au părăsit secta – Vladimir Griţco, Sergiu Kirsanov s.a. – în cercurile mooniste se accentua mereu că, una dintre cele trei republici ex-sovietice, despre care pomenea Moon, este Moldova. Moon le-a promis adepţilor săi moldoveni că va face investiţii serioase în economia Moldovei, dacă aceştia vor reuşi să racoleze în „armata” lui cât mai mulţi moldoveni.
A fost stabilit chiar şi un plan, potrivit căruia mooniştii din Moldova trebuiau să atragă în sectă un anumit număr de oameni. Aceştia au muncit cu mare ardoare şi viclenie pentru a realiza acest plan reuşind pînă la urmă să deschidă la Academia de Ştiinţe un birou de consultaţii matrimoniale. Angajata acestui birou Elena Guzun a declarat reporterului publicaţiei „Luceafărul” că este gata „să-şi dea viaţa pentru Moon”.
Un răspund pe potrivă îndemnului idolului lor care spunea: „Voi constituiţi o mare armată de slujitori ai lui Dumnezeu. Voinţa mea e lege pentru fiecare dintre voi. Eu nu am păcate. Lepădaţi-vă de satana şi adoraţi-l pe salvatorul Moon, care a venit către voi. Sporiţi rândurile membrilor clanului nostru. Bucuraţi-vă de binecuvântarea mea…”
Moon îşi caută adepţi dintre politicieni şi oameni influenţi de la Chişinău
Pentru aducerea la împlinire a planurilor mooniştii îşi pregătesc structurile necesare. Se ştie că Moon are un serviciu de securitate, compus din foşti agenţi ai serviciilor secrete din diferite ţări, mercenari ş.a. Această structură secretă a avut un rol important în planul de distrugere a URSS, probabil că au anumite planuri şi pentru Moldova.
Deocamdată mooniştilor moldoveni li se pune la dispoziţie începând cu teatrul „Mihai Eminescu” şi terminând cu Palatul Republicii, iar adepţii lui Moon sunt aduşi la Chişinău cu trenuri şi autobuse speciale. Reprezentanţii puterii nici gând nu au, cel puţin să ascundă de ochii lumii entuziasmul cu care îi susţin pe moonişti. Astfel, preşedintele Comisiei parlamentare pentru cultură, deputatul Gheorghe Duca, a salutat printr-o scrisoare vizita soţiei lui Moon – Hac Ja Han – la Chişinău în mai 2000, iar ministrul finanţelor, dl Mihai Manole, se spune că a onorat-o pe „mama adevărată” chiar cu prezenţa sa în sala Palatului Republicii.
Dacă am face o listă completă a oamenilor politici sau personalităţilor implicate direct sau indirect în promovarea moonismului sau care au participat la întruniri, conferinţe şi simpozioane internaţionale sau locale organizate de ONG-urile mooniste ne-ar lua şi prea mult timp şi prea mult spaţiu. Cîteva persoane însă putem nominaliza.
Nicolae Matcaş, ex-ministru al Educaţiei
Arcadie Gremalschi, ex-ministru al Educaţiei
Petru Gaugaş, ex-ministru al Educaţiei
Ilie Vancea, ex-ministru al Educaţiei
Mihail Manoli, ex-ministrul Finanţelor
Nicolae Bucun, ex-prim-viceministru al Educaţiei
Ianuş Ţurcanu, şeful-adjunct al direcţiei Cultură a primăriei mun. Chişinău
Gheorghe Rusnac, rector USM
Oleg Serebrian, analist politic, lider PSL
Liudmila Scalinîi, ex-preşedinte al Federaţiei Femeilor din Moldova
Elena Burcă, deputat în Parlamentul RM
Gheorghe Duca, deputat în Parlamentul RM, preşedintele Comisiei parlamentare pentru cultură,
Viorel Prisăcari, deputat în Parlamentul RM, şeful catedrei Epidemiologie, Universitatea de Medicină „Nicolae Testimiţeanu”
Otilia Stamatin, şeful catedrei de psihologie aplicată la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”
Larisa Cuzneţov, doctor în pedagogie
Raisa Brăduţanu, ex-director al serviciului general al Preşedintelui RM
Îmbătaţi de dragoste…
Am putea continua lista cu multe alte nume ale unor şefi sau adjuncţi de la direcţiiile judeţene de învăţămînt, dar, se pare va fi suficient să menţionăm cazul lui Nichifor Ioncu, fost şef al Direcţiei Judeţene de Învăţămînt Orhei, cel care a scris o scrisoare de mulţumire cu următorul conţinut Fondatorilor Centrului Internaţional de Educaţie dlui Sun Myung Moon şi doamnei Hak Ja Han Moon:
„Prezenta carte „Dragostea, viaţa, familia” le va servi drept ghid îndrumător în activitatea de toate zilele, pedagogilor, diriginţilor, părinţilor şi adolescenţilor. Ne exprimăm gratitudinea faţă de autorii cărţii, faţă de colaboratorii Centrului Internaţional de Educaţie, dl Ronald Koonce, dna Sabina Gorceac, dl. Mihai Calistru pentru donaţia de carte şi pentru calitatea valoroasă a setului de materiale şi a lecţiilor prezentate în faţa participanţilor la seminarele de la 24.04.2001 la Teleneşti şi 3 mai la gimnaziul M. Eminescu, mun.Orhei.
După şedinţa acestor seminare şi studierea cărţii donate totodată a volumelor „Universul meu”, „Înălţimea”, „Dragostea, viaţa, familia” o parte din directorii adjuncţi şi diriginţi implementează în activitatea lor aceste materiale, care sunt foarte utile pentru discuţii, convorbiri, dezbateri la ore…”
Potrivit publicaţiei „JURNAL de Chişinău”, Nichifor Ioncu împreună cu Ion Untură, şeful Direcţiei Învăţămînt Superior din cadrul Ministerului lui Gheorghe Sima, au fost expulzaţi din SUA pentru că fiind în stare de ebrietate l-au hărţuit sexual pe unul din bărbaţii angajaţi în hotelul în care au fost cazaţi. „Tînărul, scăpat cu greu din mîinile homosexualilor din cadrul Ministerului Educaţiei, a mers direct la poliţie unde a depus o plîngere pe numele funcţionarilor. Aceştia au fost „nevoiţi” să părăsească SUA, fiind expulzaţi din ţară.”, scrie „JURNAL de Chişinău”
În 2002 şeful secţiei partide şi organizaţii obşteşti, Valeriu Vîntu a dispus efectuarea unor controale la mai multe organizaţii, inclusive CARP şi Federaţia Familiilor pentru Unificare şi Pace în Lume. Drept motive pentru aceste controale au servit reclamaţiile mai multor părinţi şi ale unor foşti membri ai ONG-urilor mooniste, precum şi cererea Serviciului de Informaţii şi Securitate de a verifica legalitatea activităţi acestor organizaţii.
Potrivit lui Valeriu Vîntu, citat de „Argumentî i Factî – Moldova” revizorii de la Ministerul Justiţiei au rămas şocaţi de cele văzute: „într-o singură cameră dormeau direct pe podea zeci de tineri, nespălaţi şi slabi”, iar pe pereţii era „un portret mare a Reverendului Sun Myung Moon”.
Ministerul Justiţiei a intentat proces organizaţiei CARP în baza reclamaţiilor făcute de victimele sectei şi de către părinţii unor membri ale acesteia. Motivul juridic pentru care Ministerul Justiţiei a cerut lichidarea CARP-ului a fost faptul demonstrat deja că liderii acesteia dirijează practicarea unei credinţe religioase, fără autorizarea necesară pentru astfel de practici.
Vorbind simplu statutul de ONG al CARP-ul nu-i permite desfăşurarea unor activităţi religioase, pentru care e nevoie de autorizaţie de la Serviciul de Stat pentru problemele Cultelor. Adevărul e că prin 1995 mooniştii au încercat să înregistreze CARP-ul la serviciul respectiv, dar Guvernul a respins cererea lor din mai multe motive, inclusiv pentru proasta faimă a liderului sectei, Sun Miyng Moon, care are la activ câteva detenţii pe motive de imoralitate (practica relaţii sexuale cu credincioasele din grupul lui religios) şi evaziune fiscală.
„Lichidarea creştinismului este scopul principal al mooniştilor”.
Declaraţiile martorilor făcute la proces,
Aliona Panuş: „M-au oprit în stradă cîţiva tineri care s-au prezentat drept membri CARP. Mi-au vorbit despre lipsa de principii morale în societate şi m-au invitat la o lecţie despre fericire. Aceşti oameni au produs asupra mea o impresie bună. M-am împrietenit cu ei şi mi-au propus să trăiesc în apartamentul lor, împreună cu alte fete din organizaţie. În fiecare zi ascultam lecţii despre principiile religioase ale moonismului.
Aveam un regim foarte aspru: la 5.30 – deşteptarea, la 6.00 – rugăciunea de dimineaţă în apartamentul din stradela Teatrală. După prînz mergeam pe străzi şi invitam oameni la lecţii în „CARP”. Iar seara trebuia să vindem în baruri şi restaurante la preţuri de trei ori mai mari trandafiri cumpăraţi la piaţă. Noaptea – citirea obligatorie a textelor din cartea lui Moon „Principiul Divin”.
Mi s-a explicat că Moon şi soţia lui sunt părinţii noştri adevăraţi şi, deaceea eu trebuie să le slujesc lor cu smerenie. Mi-au mai spus că foştii mei părinţi şi prietenii sunt posedaţi de diavol şi eu trebuie să mă îndepărtez de ei. Supraoboseala fizică şi emoţională permanentă nu-mi permiteau să-mi apreciez corect faptele. Fraţii şi surorile din „CARP” învăţau limba coreeană. Lectorii moonişti afirmau că anume coreeana va deveni în viitor limbă de comunicare internaţională şi că limba moldovenească nu are viitor.”

Serghei Kirsanov: „Dormeam doar 4 ore în sutcă. Cînd întrebam, de ce aşa de puţin, ni se răspundea că „părintele nostru adevărat” Sun Myung Moon doarme şi mai puţin – doar două ore – şi că noi trebuie să tindem către acest ideal. Noaptea o consacram citirii „Principiului Divin”. Mi s-a explicat că toate bunurile materiale de pe pămînt se află în mîinile Satanei, iar noi trebuie să le strîngem şi să le transmitem lui Moon.
Toţi banii pe care reuşeam să-i cîştigăm cerşind şi vînzînd la preţuri exagerate trebuia să-i oferim idolului Moon, respectînd un ritual special: făceam trei închinăciuni, ne rugam şi puneam banii lîngă fotografia Reverendului Moon.”
Serghei Kirsanov a relatat instanţei judecătoreşti că în îndatoririle lui ca membru al CARP-ului intra acumularea informaţiilor despre politicienii şi conducătorii moldoveni. Toate informaţiile stocate erau transmise prin filiala moscovită a sectei în Coreea.
Kirsanov a dezvăluit la judecată şi despre vizita la Chişinău a soţiei lui Moon – Han Ja Han. Potrivit lui, la şedinţa secretă a filialei chişinăuene a sectei „Mama Adevărată a omenirii” a declarat că creştinismul este o religie greşită şi el trebuie lichidat. În viziunea acesteia, „Lichidarea creştinismului este scopul principal al mooniştilor„.
Cu toate acestea, Judecătoria sectorului Centru a suspendat pe o perioadă nedeterminată procesul intentat de Ministerul Justiţiei sectei mooniste CARP. Judecătorul Angela Prunici a decis că instanţa nu are suficiente probe pentru demonstra culpabilitatea mooniştilor. Procesul a durat mai mult de un an, iar în dercursul lui acuzaţii au recunoscut în faţa reprezentantului Ministerului Justiţiei că unii dintre membri CARP-ului au practicat cultul religios moonist.
Mooniştii au declarat că liderii CARP-ului sunt gata să se detaşeze de orice activitate religioasă şi să se ocupe în continuare „de promovarea valorilor sănătoase şi combaterea viciile sociale”, dacă Ministerul Justiţiei ar accepta să le permită să activeze mai departe. În timp ce organele de stat dibuiesc probe suplimentare mooniştii continuă propaganda.
Dacă cineva şi-ar face timp să analizeze minuţios depoziţiile martorilor de la proces şi activitatea curentă a prozeliţilor moonişti ar găsi dovezi suficiente pentru a demonstra caracterul profund distructiv şi antinaţional al practicilor mooniste care ţintesc nu doar în creştinismul ortodox dar şi în securitatea cetăţenilor şi a statului Republica Moldova. Dar cum am mai spus, prea mulţi se hrănesc sau călătoresc din onorariile autoproclamatului Mesia.
Istoria unui fost moonist – Sergiu Kirsanov
„Am ales să mă fac monist deşi eram un ateu convins şi am rămas necredincios tot timpul cît am fost în sectă. M-a atras puritatea unor oameni din biserica moonistă şi faptul că acolo se adunau tineri cu valori morale înalte. A mai fost un motiv important pentru a intra în Biserica unificării: totdeauna am fost nemulţumit de criza spirituală a societăţii.
Mooniştii mi-au declarat ferm că împreună putem construe o societate armonioasă şi eu am înghiţit nada. Am lăsat facultatea şi m-am dus la Moscova să string fonduri pentru sectă. În metropola rusă am văzut adevărata faţă a mooniştilor. Am înşeles că liderii moonişti mint, mai ales cînd se află în joc bani.
La Moscova cea mai mare parte a timpului cerşeam sau vindeam tablouri prin hoteluri de lux, pe străzi sau în metro. Mulţi dintre noi erau reţinuţi la miliţie şi deseori dormeau la sector, fiindcă nu puteau achita amenda. Mooniştii ne citeau instrucţiuni exacte pentru astfel de situaţii. Ne spuneau că a da aceşti bani forţelor de ordine este ca şi cum i-ai da aceşti bani lui Satan.
Moon cerea să-mi bat viitoarea soţie cu bîta
Mai tîrziu am fost căsătorit cu o domnişoară din Minsk, Nataşa. Mooniştii numesc acest lucru „binecuvîntare”. Pînă a o cunoaşte am completat o anchetă şi le-am trimis la Moscova. Sectarii spuneau că însuşi Moon allege viitoarele perechi folosindu-şi capacităţile paranormale. Eu însă ştiam că datele noastre sunt analizate de computer şi tot compiuterul ne alege soţiile, pentru că răspunsurile la anchete se întorceau prea repede înapoi. Şi apoi era imposibil ca Moon să se fi aflat la Moscova în acea perioadă.
După cum am mai spus mie mi-a revenit Nataşa. A urmat ceremonia de binecuvîntare. Ne-au dat să bem un vin despre care ni se spunea că este sfinţit, fiindcă a fost făcut după o metodă specială, care I s-a descoperit lui Moon printr-o revelaţie divină. Ne mai spuneau că Moon se roagă zi şi noapte asupra vinului şi că după aceste rugăciuni vinul capătă puterea de a şterge păcatul originar. După gust însă am constatat că vinul despre care ne-au povestit atîtea era unul obinuit – cabernet ordinar.
Mi-am amintit mai apoi că, în ajun, liderii noştri moonişti cumpărase vin la piaşa Centrală. După ce „ne-am curăţat de păcatul originar cu vin sfinţit” am fost nevoiţi să trecem printr-o procedură şi mai stupidă. Fiecare dintre soţi trebuia să-şi croască partenerul cu o bîtă la fund. Trebuia să loveşti de trei ori din toată puterea, altfel „instrumental” trecea în mîinile unui lider monist care lovea din răsputeri fără jale. N-am prea înţeles rostul acestor bătăi. Probabil, Moon vroia să-I demonstrăm supunere dobitocească prin această ceremonie prostească.
Ne-am despărţit pentru că n-am consimţit să rezolvăm împreună problemele omenirii
La început relaţia mea cu Nataşa era susţinută de o euforie mistică. Eram curios să văd cu ce fel de om m-a legat moon. Mai apoi au apărut probleme din cauză că nun e cunoşteam deloc. Nataşa mi s-a destăinuit din start că este foarte bucuroasă că, cel puţin nu sunt invalid şi nu am alt handicap. Cînd am început să ne vedem mai des, între noi a apărut un sentiment de antipatie. Nu simţeam nimic unul pentru altul, în plus Nataşa obişnuia să mă cicălească cu fraze goale învăţate de la moonişti.
Mă impuneam s-o înţeleg dar relaţia noastră devenea imposibilă. Cînd i-am spus că sunt decis s-o rup cu biserica moonistă ea mi-a răspuns că trebuie să hotărîm problemele omenirii mai întîi, iar mai apoi să ne gîndim la cele personale. Am întrebat-o care sunt problemele globale ale omenirii şi n-a fost în stare să răspundă. Asta fiindcă o bună parte din membri sectei operează cu fraze stereotip, de o nobleţe exagerată, care le sunt implantate la seminare sau în discuţiile particulare cu liderii moonişti.
Pînă la urmă Nataşa mi-a spus că, dacă plec din biserică, ea va merge la binecuvîntare a doua oară, pentru a se căsători cu altcineva dintre membri. I-au dorit succes şi ne-am despărţit.”
Alex Osipov
Anexa 1
Textul jurămîntului de „cununie”:
Anexa 2
Condiţiile de participare la « cununia » moonistă :
– Cotizaţia pentru « cununie » constituie 300 $ pentru membrii din CSI, Ţările Baltice şi Mongolia ;
– Cotizaţia minimă pentru cetăţenii Moldovei, Cîrgîzstan, Tadjichistan etc constituie 40$;
– Taxa «de ispăşire» constituie 10 $ pentru o persoană;
– Candidaţii trebuie să îndeplinească obligatoriu «condiţia postului de 7 zile» pînă la «cununie» sau după.

Anexa 3
Textul Reînnoirii Jurămîntului Fidelităţii Conjugale, prin citirea căruia mooniştii «reedifică» căsătoriile

Anexa 4
Textul Jurămîntului Familiei, citit de mooniştii dimineaţa şi seara

Anexa 5
«Manualul Moi mir i Ea», introdus de moonişti ca disciplină opţională în şcolile din RM
«Manualul Moi mir i Ea», introdus de moonisti ca disciplina optionala in scolile din RM

Anexa 6
Cununii mooniste
Anexa 7
Cununii mooniste

Anexa 8
Ministrul Educaţiei Ilie Vancea «binecuvîntează» prin semnatura cererea Asociaţiei Internaţionale pentru Educaţie de a desfăşura un seminar de două zile în mun. Bălţi
Site sursă:
http://mdn.md

Cu râvnă întru Domnul,
preluat şi prelucrat de
Vitalii Mereuţanu – Magistru în Teologie