Vrăjitoria este un păcat

0
4702
Vrăjitoria este un păcat înaintea lui Dumnezeu

Vreau să vă prezint în acest articol despre felul cum se leagă vrăjitoriile practicate în ţara noastră şi ceea ce spune Biblia. Este destul să deschizi orice ziar care prezintă publicitate ca să vezi despre diferite doamne care prezintă viitorul. Mai interesant este faptul că aproape fiecare dintre ele în poză este cu Biblia în mînă. Chiar înainte de a cunoaşte Biblia nu intra în capul meu cum poţi fi un vrăjitor dar în acelaşi timp să foloseşti un lucru sfînt. Mulţi creştini din ţara noastră nu ştiu cum trebuie să fie relaţia lor cu vrăjitorii pe care din păcate îi avem. Cunosc oameni religioşi care acordă mai multă atenţie la ceea ce spune o asemenea vrăjitoare decît Cuvîntului lui Dumnezeu. Este un păcat ca să mergi la ghicit, dar aceasta vom vedea din ceea ce spune Dumnezeu.

Levitic 19:31 „Să nu vă duceţi la ceice cheamă duhurile morţilor, nici la vrăjitori: să nu-i întrebaţi, ca să nu vă spurcaţi cu ei. Eu sînt Domnul, Dumnezeul vostru”.Vedem că Dumnezeu este foarte clar în relaţia oamenilor cu cei ce practică vrăjitoria.
Vedem că dacă mergem la ei ca să întrebăm ne spurcăm cu ei şi nu suntem curaţi înaintea lui Dumnezeu. De ce ar trebui să întrebăm duhurile, morţii despre viitorul nostru. Viitorul este în mîna lui Dumnezeu şi nu ne trebuie să ştim ce se va întîmpla. Versetul următor ne spune că trebuie să fim credincioşi şi să întrebăm pe Dumnezeu viitorul şi nu pe alţii.

Isaia 8:19 „Dacă vi se zice însă: ,,întrebaţi pe ceice cheamă morţii şi pe cei ce spun viitorul, cari şoptesc şi bolborosesc,” răspundeţi: ,,Nu va întreba oare un popor pe Dumnezeul său? Va întreba el pe cei morţi pentru cei vii?
Dacă avem încredere în Dumnezeu atunci întrebăm ca să aflăm de la El viitorul şi nu de la vrăjitori care spun că sunt de la Dumnezeu şi au moştenit aceasta de la părinţii lor. Veridictul lui Dumnezeu faţă de vrăjitori este următorul: „Pe vrăjitoare să n’o laşi să trăiască”. Exod 22:18

Deasemenea cînd poporul Israel a intrat în ţara promisă Dumnezeu îi atenţionează să nu facă ceea ce fac popoarele dimprejur pentru că este o urîciune înaintea Domnului.

Deuteronom 18:10-12 „Să nu fie la tine nimeni care să-şi treacă pe fiul sau pe fiica lui prin foc, nimeni care să aibă meşteşugul de ghicitor, de cititor în stele, de vestitor al viitorului, de vrăjitor, de descîntător, nimeni care să întrebe pe cei ce cheamă duhurile sau dau cu ghiocul, nimeni care să întrebe pe morţi. Căci oricine face aceste lucruri este o urîciune înaintea Domnului; şi din pricina acestor lucruri va izgoni Domnul, Dumnezeul tău, pe aceste neamuri dinaintea ta”.

Vedem o categorie frumoasă pe care o descrie Dumnezeu:
· Nu trece fiul sau fiica prin foc
· Nimeni să nu fie ghicitor
· Cititor în stele
· Vestitor al viitorului
· Vrăjitor
· Descîntător
· Cheamă duhurile
· Dau cu ghiocul
· Întreabă pe morţi

Vedem toţi oamenii care se include în această categorie şi pe care din păcate îi avem. Sunt cei cu horoscopul, cu descîntecul, cu vrăjile. Dar în loc să avem un rezultat mai bun noi mîniem şi mai mult pe Dumnezeu şi vedem că rezultatul este izgonirea. Plecarea peste hotare cum credeţi nu este unul din rezultatele mîniei lui Dumnezeu ?Oamenii care practică aceste lucruri nu vor vedea Împărăţia lui Dumnezeu şi mînia Lui.
Apocalipsa 21:8 „ Dar cît despre fricoşi, necredincioşi, scîrboşi, ucigaşi, curvari, vrăjitori, închinătorii la idoli, şi toţi mincinoşii, partea lor este în iazul, care arde cu foc şi cu pucioasă, adică moartea a doua”.

Iubiţi pe Dumnezeu şi fugiţi de acest păcat despre care Dumnezeu ne spune să ne ferim de el.

Preluat şi redactat de Prot.Victor Mihalachi