„Traducerea Lumii Noi” – traducerea greselilor noi

0
3449
„Traducerea Lumii Noi” – traducerea greșelilor noi.
Apoc. 22:18-19 Și eu mărturisesc oricui ascultă cuvintele proorociei cestei cărți: De va mai adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu va trimite asupra lui pedepsele ce sînt scrise în cartea aceasta; Iar de va scoate cineva din cuvintele cărții acestei proorocii, Dumnezeu va scoate partea lui din pomul vieții și din cartea sfîntă și de la cele scrise în cartea aceasta.
Această versiune a Sf. Scripturi aparține Organizației „Martorii lui Iehova”, care a întrodus, cel puțin  de 237 ori termenul „Iehova”, în Noul Testament, fapt care este o greșală atît gramaticală cît și dogmatică.
Ca greșală gramaticală, termenul „Iehova”, nu poate exista în Noul Testament, deoarece este un termen ebraic, iar manuscrisele, cu ajutorul cărora s-a scris Noul Testament și de care dispunem astăzi, sînt toate în limba greacă.
Ca greșală dogmatică, termenul „Iehova”, este atribuit doar lui Dumnezeu-Tatăl, separând prin aceasta pe Dumnezeu de Iisus Hristos; însă citind mai cu atenție Sf. Scriptură v-om observa că acest termen întrodus de Martorii lui Iehova în Traducerea Lumii Noi, ne arată cât de neatenți, pe o parte și conștienți pe de altă parte, au fost autorii acestei traduceri.
În continuare v-om argumenta unele învățături ale Martorilor lui Iehova care se contrazic cu Sf. Scriptură din cauza întroducerii termenului „Iehova.”
Demn este de menționat faptul că după învățătura Martorilor lui Iehova, Dumnezeu și Iisus Hristos sânt două persoane diferite: Dumnezeu este Creator, iar Iisus Hristos este prima creatură a lui Dumnezeu. În Evanghelia de la Matei 3:3, în Traducerea Sinodală citim: „El este acela despre care a zis proorocul Isaia: „Glasul celui ce strigă în pustie: pregătiți calea Domnului, drepte faceți cărările lui”. În realitate Evanghelistul aici citează pe proorocul Isaia 40:3, unde în originalul ebraic este utilizat termenul „Iehova”, fapt cu ajutorul căruia Martorii lui Iehova au întrodus termenul „Iehova” în Matei 3:3 în Traducerea Lumii Noi. Acum dar, cînd citim ce sa petrecut mai departe conform Sf. Evanghelii, observăm cu claritate că Ioan Botezătorul pregătea calea lui Iisus Hristos, ceea ce sa și întâmplat, adică a venit Hristos, iar în Traducerea Lumii Noi, Matei 3:3 citim. „…Pregătiți calea lui Iehova! Faceți drepte cărările sale!”, iată aici observăm greșala Martorilor lui Iehova, adică, după Biblia lor trebuia să vină Iehova, dar tot în Biblia lor se arată cu claritate că a venit Hristos și nicidecum Iehova. Aceasta este doar una din greșalile dogmatice ale Martorilor lui Iehova.
Un alt caz asemănător întâlnim la Romani 10:13 unde citim (Traducerea Sinodală): Căci: „Oricine va chema numele Domnului se va mântui” În originalul ebraic termenul „Iehova” și de aici, respectiv citim în Traducerea Lumii Noi la Romani 10:13 „…oricine va chema numele lui Iehova va fi salvat.” Adică, Martorii lui Iehova afirmă în Biblia lor că pentru a ne mântui trebuie să chemăm numele lui Iehova, iar conform Traducerii Sinodale, precum și a altor traduceri, trebuie să chemăm numele lui Hristos pentru a ne mântui. Dar ca să aflăm răspunsul corect iarăși trebuie să apelăm la Sf. Scriptură. Al cui nume, deci, chemau Apostolii și urmașii lor în Testamentul Nou?
Când Sf. Arhidiacon Ștefan era omorât cu pietre, Fap.7:59, a zis: „Doamne, Iisuse, primește duhul meu!” La Ioan 14:14, Iisus Hristos le spune ucenicilor Săi: „Dacă veți cere ceva în numele Meu, Eu voi face” , și tot la Ioan 16:24 Hristos le spune ucenicilor săi: „Până acum n-ați cerut nimic în numele Meu; cereți și veți primi, ca bucuria voastră să fie deplină.” În 1 Cor. 1:2 citim: „…împreună cu toți cei ce cheamă numele Domnului nostru Iisus Hristos în tot locul, și al lor și al nostru:” aici observăm cu claritate că creștinii chemau în rugăciunile lor numele lui Hristos. La Faptele Apostolilor cap. 9 citim cum Saul prigonea pe toți cei ce chemau numele lui Hristos și apoi a fost convertit de Însuși Iisus Hristos pe care îl prigonea, devenind un vas ales pentru a purta numele lui Hristos la popoare și a suferi pentru numele Său. Deasemenea la Fap. 4:12, Sf. Apostol Petru spune tuturor celor ce îl ascultau: „Și întru nimeni altul nu este mîntuirea, căci nu este sub cer nici un alt nume, dat între oameni, în care trebuie să ne mîntuim noi.” La Marcu 13:13 citim cuvintele Mîntuitorului: „Și veți fi urîți de toți pentru numele Meu; iar cel ce va răbda pînă la urmă, acela se va mîntui.” Aici iarăși observăm că Însuși Mîntuitorul Iisus Hristos spune că răbdarea pentru numele Său aduce mîntuire. Acestea sînt doar unele versete care ne arată al cui nume trebuie să chemăm pentru a ne mîntui.
Făcînd concluzia despre Traducerea Lumii Noi, nu rămâne îndoială că Martorii lui Iehova au efectuat această traducere cu scopul de a-și apăra învățătura dogmatică, iar faptul că autorii nu au fost specialiști în domeniu traducerii ne arată contrazicerile mai sus menționate.
Veaceslav Bodarev, student la Universitatea de Teologie Ortodoxă din Chișinău

P.S. Mai multe detalii audio referitoare la problema numelui şi la învăţăturile greşite ale martorilor, referitor la numele iehova, traducerea lumii noi, Crucea sau Stâlpul, etc. puteţi audia mai jos, explicaţii ale părintelui Andrei Curaev! De-ar dori iehoviştii să asculte, deşi nu cred… Unica Problemă, informaţia este în rusă, pentru ce ne aducem sincere scuze pentru vorbitorii de română! Audiţie plăcută!
Свидетели Иеговы -1 (продолжительность 2:27:17, размер 50,5МБ)
{play}audio/Lectii Audio/Диакон Андрей Кураев/Цикл лекций Все ли равно как верить, осень 2000 г/svideteli_iegovy_p1.mp3{/play}
Свидетели Иеговы – 2 (продолжительность 2:14:06, размер 46,0МБ)
{play}audio/Lectii Audio/Диакон Андрей Кураев/Цикл лекций Все ли равно как верить, осень 2000 г/svideteli_iegovy_p2.mp3{/play}