Manifestari în memoria Arhimandritului Hrisosotom (Ioan Sochircha)

0
647
Manifestări în memoria Arhimandritului Hrisosotom (Ioan Sochirchă)
La 10 septembrie, începând cu ora 9.00, la mormântul Părintelui Hrisostom (Ioan Sochircă) din incinta bisericii din s. Şestaci, r. Şoldăneşti, va avea loc slujba parastasului pentru veşnica odihnă a vrednicului slujitor care împlineşte 10 ani de la trecerea la Domnul. Va fi sfinţită noua cruce instalată la mormântul părintelui, precum şi lansarea a două cărţi consacrate părintelui-poet.
Graţie eforturilor Prot. Zosima Toia, protopop de Chişinău, care este unul din fidelii fii duhovniceşti ai Părintelui Hrisosotom, vor fi lansate o carte cu poezii religioase cu genericul „De vorbă cu mine însumi”, precum şi o monografie cu titlul „Slugă credincioasă a voinţei dumnezeieşti” în care este prezentată viaţa regretatului părinte.
Născut la 1913, absolvent al Facultăţii de Teologie din Cernăuţi, arestat la 17 martie 1945, petrecând 8 ani în lagărele din Komi.
Revenind acasă slujeşte cu deosebită râvnă peste 40 de ani în parohia Şestaci, apoi şi în Cobâlea. Este un binecunoscut poet, care a scris multe versuri întru apărarea credinţei dreptmăritoare.
Serviciul de Presă al Mitropoliei Chişinăului şi a Întregii Moldove