Chivotul Legii sau lăcaşul legământului divino-uman!

0
2479
Chivotul Legii sau lăcaşul legământului divino-uman!
Chivotul lui Dumnezeu era un scrin sacru confecţionat cu scopul de a se depozita în el cele zece Porunci, Lege care era o reprezentare a lui Dumnezeu. Chivotul Legii e piatra de temelie a religiei creştine şi oferă omenirii dovada faptului că Dumnezeu există. Conform unor teologi, descoperirea misteriosului obiect sigilat de pecetea a doi Heruvimi cu aripile împreunate în faţă poate avea consecinţe semnificative în istoria omenirii. Chiotul cu legile omenirii nu trebuie să ajungă niciodată pe mâinile cui nu trebuie pentru că acest lucru poate avea urmări tragice. Să privim puţin asupra manoperei:
” 1. După aceea Beţaleel a făcut chivotul din lemn de salcâm, lung de doi coţi şi jumătate, larg de un cot şi jumătate şi înalt tot de un cot şi jumătate;
2. L-a îmbrăcat cu aur curat pe dinăuntru şi pe din afară, iar împrejur i-a făcut o cunună de aur.
3. A turnat pentru el patru inele de aur, pentru cele patru colţuri de jos ale lui: două inele pe o latură şi două inele pe cealaltă latură.
4. A făcut două pârghii de lemn de salcâm, le-a îmbrăcat cu aur,
5. Şi le-a vârât prin inelele de pe laturile chivotului, ca să poarte chivotul cu ele.
6. A făcut apoi capacul chivotului de aur curat: lung de doi coţi şi jumătate şi lat de un cot şi jumătate.
7. A făcut de asemenea doi heruvimi de aur, lucraţi din ciocan, pentru cele două capete ale capacului,
8. Şi i-a aşezat unul la un capăt şi altul la celălalt capăt al capacului. Heruvimii aceştia erau făcuţi ca ieşind din capac la cele două capete ale lui.
9. Cei doi heruvimi îşi întindeau aripile unul spre altul, umbrind capacul, iar feţele lor erau îndreptate una către alta, privind spre capac.
10. A făcut apoi masa din lemn de salcâm, lungă de doi coţi, lată de un cot şi înaltă de un cot şi jumătate.
11. A îmbrăcat-o cu aur curat şi împrejur i-a făcut o cunună de aur.
12. I-a făcut de asemenea un pervaz împrejur înalt de o palmă, iar împrejurul pervazului a făcut cunună împletită de aur.
13. A turnat pentru ea patru inele de aur şi a prins aceste inele în cele patru colţuri de la cele patru picioare ale ei.
14. Inelele erau prinse de pervaz şi prin ele se petreceau două pârghii pentru purtat masa.
15. Pârghiile de purtat masa le-a făcut din lemn de salcâm şi le-a îmbrăcat cu aur.
16. A făcut vase trebuitoare pentru masă: talere, cădelniţe, linguri şi cupe pentru turnat, toate de aur curat.
17. După aceea a făcut un sfeşnic de aur curat şi sfeşnicul acesta l-a lucrat din ciocan. Fusul lui, braţele lui, cupele lui, nodurile lui şi florile lui erau toate dintr-o bucată.
18. Din laturile lui ieşeau şase braţe: trei braţe ale sfeşnicului ieşeau dintr-o latură a lui şi trei braţe ale sfeşnicului ieşeau din cealaltă latură a lui;
19. Un braţ avea trei cupe în forma florii de migdal, cu nodurile şi florile lor; alt braţ avea trei cupe tot în forma florii de migdal, cu nodurile şi florile lor; aşa aveau toate cele şase braţe, care ieşeau din laturile sfeşnicului.
20. Iar pe fusul sfeşnicului erau patru cupe în forma florii de migdal, cu nodurile şi florile lor.
21. Cele şase braţe, care ieşeau din el, aveau: un nod sub primele două braţe, un nod sub alte două braţe şi un nod sub ultimele două braţe.
22. Nodurile şi ramurile de pe ele erau una cu fusul. Sfeşnicul întreg era lucrat din ciocan, dintr-o singură bucată de aur curat.
23. Apoi i-a făcut şapte candele, mucări şi tăviţe de aur curat.
24. Dintr-un talant de aur curat au făcut sfeşnicul cu toate cele necesare lui.
25. A făcut apoi jertfelnicul tămâierii, din lemn de salcâm, lung de un cot, lat de un cot, adică pătrat şi înalt de doi coţi; coarnele lui erau din el;
26. Şi l-a îmbrăcat cu aur curat pe deasupra, pe laturile lui de jur împrejur şi pe coarnele lui, iar împrejur i-a făcut cunună de aur.
27. Sub pervazul lui, la două din colţurile lui, a prins două inele de aur, şi le-a prins de o parte şi de alta a lui, ca să se petreacă prin ele pârghiile de purtat.
28. Pârghiile le-au făcut din lemn de salcâm şi le-au îmbrăcat cu aur.
29. A făcut de asemenea mir pentru sfânta ungere şi tămâie mirositoare, curate şi cu iscusinţă alcătuite de pregătitorii de aromate.” (Ieşirea – a doua carte a lui Moise cap. 37).

Preoţii care slujeau înaintea lui erau consacraţi cu „sfinţenia acestei slujbe sfinte”. Ei purtau un pieptar cu o ţesătură de pietre scumpe de diferite materiale, la fel cu acelea care alcătuiesc cele 12 temelii ale cetăţii lui Dumnezeu. Când erau aduse probleme dificile înaintea judecătorilor, ei le trimiteau la preoţi şi aceştia îl întrebau pe Dumnezeu, care le răspundea. Dacă el era de accord şi avea să le dea success, un nimb de lumina şi slavă stralucea în mod deosebit pe piatra scumpă din dreapta. Daca el dezaproba, un abur sau un nor se aşeza pe piatra din stânga. Cand marele preot intra în Sfânta Sfintelor, o dată pe an, şi slujea înaintea Chivotului, Dumnezeu îi răspunea prin voce, lasă carazele de lumină sacre să strălucească pe heruvimul din dreapta, ca semn de aprobare sau favoare. Un nor se aşeza peste heruvimul din stânga dacă cererile erau refuzate. Acest lucru este prezentat în cap 25 vers. 22 al Ieşirii: „Acolo, între cei doi heruvimi de deasupra chivotului legii, Mă voi descoperi ţie şi îţi voi grăi de toate, câte am a porunci prin tine fiilor lui Israel. „
Din cauza preoţilor păcătoşi, Eli, Hofni şi Fineas, Dumnezeu a îngăduit ca Sfântul Chivot al Legii să fie luat de duşmanii filisteni. Motivul acestei îngăduinţe a fost să-i arate lui Israel cât e de zădărniceşte să creadă în Chivot în timp ce profană poruncile sale. Filistenii nu au îngăduit să-l deschidă. Ewi l-au deţinut timp de 7 luni, timp în care Chivotul Sfânt le-a nimicit zeul păgân( pe Dagon). (Cartea întâia a Regilor cap. 5 vers. 2-4) L-au cărat cu groază din loc în loc, fiind urmăţi de nimicire de la Dumnezeu. Întrebându-şi preoţii şi ghicitorii ce sa facă, au fost sfătuiţi să trimită Chivotul poporului căruia îi aparţinea. Îngerii lui Dumnezeu au condus Chivotul pus într-un car tras de 2 vaci înapoi la Israel. Dumnezeu şi-a învăţat poporul că, în timp ce Chivotul era groază de moarte pentru acei ce nu-i ascultau poruncile, era o tărie şi o binecuvântare pentru cei ce i le ascultau. „David a pornit şi a suit Chivotul din casa lui Obec-Edom în cetatea lui David, în mijlocul veseliei”… După ce a terminat construirea templului, Solomon i-a adunat pe bătrânii lui Israel şi pe oamenii cu cea mai mare influenţă să aducă Chivotul din cetatea lui David. Au adus Chivotul, cortul întâlnirii şi toate uneltele sfinte care erau în cort. Dar din cauza încălcării poruncilor şi a faptelor rele, Dumnezeu a îngăduit ca Israel să meargă în robie şi templul să fie distrus. Înainte de distrugerea templului, Dumnezeu a făcut cunoscută soarta acestuia câtorva dintre slujitorii Săi credincioşi. Chiar înainte de distrugerea templului, aceştia au luat Chivotul ce conţinea tablele de piatră scrise de Dumnezeu şi cu mare jale şi întristare l-au ascuns într-o peştera. A fost retras de la poporul lui Israel, din cauza păcatelor sale. Iar acest Chivot sacru este înca şi astăzi tăinuit. Nu a fost niciodată deranjat de când a fost ascuns.
Disparitia Chivotului Legii a captivat nenumaraţi ceretători din întraga lume. Dat fiind că nu există nici o menţiune despre distrugerea acestuia, oamenii au căutat mereu să dezlege marele mister. Au fost făcute mai multe demersuri de către oamenii de ştiinţă, cum ar fi Parker şi Crotser, pentru a găsi Chivotul Legii. Povestea muntelui Nebo, tradiţia irlandeza şi o legendă etiopiană susţin supravieţuirea Chivotului lui Dumnezeu. Trebuie însă să precizăm că, până astăzi, nu se ştie sigur unde se afla acest scrin sacru şi dacă Dumnezeu ni l-a mai lăsat pe Pământ de-a lungul secolelor. După ultimile mărturii pe care le avem se pare că, Chivotul legii se află în Etiopia.
„In curånd, lumea va putea admira Chivotul Legii, suportul Tablelor Legii lui Dumnezeu, primite de Moise, subiectul a multor secole de căutări şi studii”. Aceasta este declaraţia liderului Bisericii Ortodoxe Etiopiene, Patriarhul Abuna Pauolos.
Abuna Pauolos ar fi sugerat posibilitatea ca acest misterios artefact să poat fi vaăzut în cadrul unui muzeu. El şi-a întărit declaraţia, spunând: „Repet, Chivotul Legii este în Etiopia şi nimeni nu ştie pentru cât timp. Numai Dumnezeu ştie”, asigurând că artefactul este „cel descris la modul perfect în Biblie” şi că se află într-o stare bună. Totodată, Patriarhul a mai spus că „Chivotul Legii se află în Etiopia de mai multe secole şi că, în calitate de „Patriarh, l-am văzut cu ochii mei, şi extrem de puţine persoane calificate au putut face acest lucru până în prezent”.
Bob Cornuke este unul dintre cei mai cunoscuţi căutători ai Chivotului Legii din lume. El a călătorit în Tana Qirqos Island, a trăit alături de monahii de acolo, determinându-i să-i deschidă o uşă mare, de patru inci grosime, din lemn, care dădea spre camera comorii, unde a vaăzut obiecte care ar fi aparţinut Templului lui Solomon. El susţine că poporul etiopian consideră Chivotul ca pe un ultim sfânt obiect, păzit de Biserică „de ochii şi întinarea umană. În această ţară, întreaga cultură este centrată în jurul cinstirii acestui obiect”, a mai spus celebrul căutător. El nu crede că Sfântul Chivot ar putea vreodată fi expus într-un muzeu, întrucât nu numai clericii, dar nici oamenii simpli din această ţară nu ar permite ca artefactul să iasă din Etiopia. În acest sens, însuşi Patriarhul Pauolos a declarat că orice expunere a Chivotului Legii ar avea nevoie de aprobarea Curţii Supreme a Bisericii Ortodoxe Etiopiene. Bob Cornuke a mai declarat că un paznic cu un regim special trăieşte în interiorul Bisericii unde se află Chivotul şi nu o părăseşte niciodată, până la moarte. „Ştim, din evidenţe, de faptul că au existat 30 de paznici care nu au fost lăsaţi să iasă din incintă”. Cercetătorul a mai declarat că el este singura persoana care a văzut un asemenea paznic şi că a vorbit cu el. „Mi-a spus că este Chivotul real şi că stă în faţa lui 13 ore pe zi. Când termină, e acoperit de sudoare şi de-a dreptul epuizat. Eu am întâlnit un om în vârstă de 105 ani, care susţinea că ar fi văzut Chivotul, cu 50 de ani în urmă, când a pregătit un panic înlocuitor”. Cornuke a mai declarat că s-a întâlnit şi cu preşedintele Etiopiei, cu nouă ani în urmă, cu care a discutat, face-to-face, despre Chivot. Întrebat dacă deţine Etiopia, într-adevăr, nepreţuitul artefact, preşedintele i-ar fi răspuns: „Da, îl avem. Eu sunt preşedintele şi ştiu. Nu este vorba de o copie. Este cel adevărat. Material prezentat de Dumitru Manolache în Gardianul.
Conform tradiţiei, Chivotul a sosit în Etiopia mulţumită lui Menelik, fiul lui Solomon şi al Reginei din Saba, care şi-a vizitat ca adult tatăl la Ierusalim. Aflat în Oraşul Sfânt, Menelik a furat Chivotul şi l-a dus în Aksum, unde a fondat un regat devenind primul suveran al acestuia. Această dinastie a guvernat Etiopia până la căderea împăratului Haile Selassie, în 1974. „Această poveste a Chivotului nu este susţinută şi de documente”, a spus istoricul Richard Pankhurst pentru Associated Press. Pankhurst este fondatorul Institutului pentru Studii Etiopiene, din capitala ţării, Addis Abeba.
În încheiere vreau să amintesc despre ideile pe care Filon al Alexandriei le expune cu privire la Chivot: El dezvoltă în operele sale acest simbolism, descriind templul cosmic. El compară cerul cu Sfânta Sfintelor şi obiectele din Templu cu astrele. Chivotul legii, care se află în debir şi era împodobit cu ghirlande de aur, simbolizează astrele, stelele şi planetele; cele două laturi ale lui sunt cele două echinocţiuri, iar cele patru inele de aur, cu care era prins la capete, sunt cele patru anotimpuri. Cei doi heruvimi, din Adyton, sunt cele două emisfere „căci lumea întreagă este înaripată. Este o viziune dualistă a lumii inteligibile.,Este o lume în care Moise a fost iniţiat pe muntele Sinai şi de acolo el a exprimat simbolismul prin chivot, care, în obscuritatea debirului, a păstrat simbolul Dumnezeului ascuns al lui Israel. Chivotul este arhetipul sau modelul. Heruvimii sunt cele două puteri primordiale, cea creatoare, prin care sunt toate şi cea conducătoare care stăpâneşte lumea.
Acest chivot al legii este prezent şi pe Sfintele Altare din Biserica Ortodoxă. Fiecare chivot prefigurează Chivotul legii din Vechiul Testament.

Cu râvnă întru Domnul,
Vitalii Mereuţanu – Magistru în Teologie