„Alege scoala”, un nou proiect al Patriarhiei Romane

0
743
„Alege şcoala”, un nou proiect al Patriarhiei Române
Al doilea congres naţional „Hristos împărtăşit copiilor” se desfăşoară în aceste zile, la Mănăstirea „Sfântul Constantin Brâncoveanu” de la Sâmbăta de Sus, din judeţul Braşov. La prima întrunire au luat parte peste 30 de inspectori eparhiali, responsabili cu programul de catehizare în eparhiile BOR, care au făcut cunoştinţă cu noul proiect patriarhal, „Alege şcoala”.
Cea de-a doua zi a congresului a debutat cu un cuvânt de binecuvântare din partea Preafericitului Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, transmis prin intermediul părintelui lector univ. dr. Gheorghe Holbea, consilier patriarhal în cadrul Sectorului teologic-educaţional al Patriarhiei Române.
Prezent la eveniment, IPS Laurenţiu, Mitropolitul Ardealului, a subliniat importanţa misiunii catehetico-pastorale susţinute prin continuarea acestui proiect: „Cred că sunteţi cu toţii conştienţi că nu mai putem rămâne numai la lucrarea pe care o putem face legată de Liturghie în cadrul Bisericii din punct de vedere catehetic şi misionar. De asemenea, nu ne putem mulţumi decât cu ceea ce se face în şcoală, deşi acolo avem o pregătire continuă, gradată pe etape şi absolut necesară, iar fără ea am fi la pământ. Biserica trebuie să continue şi partea aceasta care vine şi complementară, dar şi în continuare, pentru că ea trebuie făcută în şcoală şi chiar din familie. Sper ca experienţa pe care aţi dobândit-o fiecare în parte să vină în completarea acestei lucrări, în aşa fel încât să putem, la sfârşitul acestui congres, să-i transmitem PF Părinte Daniel şi Sfântului Sinod că această lucrare a început într-adevăr să rodească şi rodeşte din ce în ce mai mult, pentru că ea nu se va sfârşi niciodată”.
În continuare, Anita Del Haas van Dijk, directorul naţional World Vision România, a ţinut să mulţumească tuturor participanţilor la proiectul „Hristos împărtăşit copiilor” pentru colaborarea fructuoasă de pe parcursul implementării: „Ca şi organizaţie nonprofit, World Vision este onorată să lucreze alături de Patriarhia Română. Noi trebuie să fim mâinile şi picioarele Domnului Hristos în această lume, pentru a putea duce mai departe lucrarea Sa de mântuire. Am plantat o sămânţă pe care împreună am ajutat-o să crească, de aceea îmi doresc ca şi anul acesta proiectul nostru să fie cât mai rodnic, iar această lucrare evanghelică pe care am început-o să fie spre folosul tinerilor noştri, pentru ca ei să-L cunoască pe Dumnezeu”.
Şirul luărilor de cuvânt a fost continuat de coordonatorul regional al proiectului, James Morgenroth. Mai departe, părintele Constantin Naclad, inspector patriarhal pentru catehizarea parohială, a făcut o prezentare retrospectivă a desfăşurării proiectului „Hristos împărtăşit copiilor”, arătând, totodată, planurile de viitor.
Unul dintre proiectele care vor fi implementate în scurt timp, în continuarea proiectului „Hristos împărtăşit copiilor”, este „Alege şcoala”. Acesta se va desfăşura pe parcursul a trei ani şi va avea drept scop prevenirea şi combaterea fenomenului de abandon şcolar, precum şi rezolvarea cazurilor de delincvenţă juvenilă, prin organizarea la nivel parohial a programului de catehizare „Şcoala de duminică”. Peste 18.000 de copii, atât din mediul rural, cât şi urban, inclusiv de etnie romă, cu vârste cuprinse între 6 şi 16 ani, vor beneficia de sprijin pentru a nu abandona şcoala. În afară de participarea la „Şcoala de duminică”, copiii vor lua parte la concursuri şi tabere de creaţie cu caracter educativ şi catehetic, ei urmând să fie selectaţi după criterii bine stabilite. În desfăşurarea proiectului se vor organiza 154 de sesiuni de training destinate pregătirii persoanelor adulte în vederea viitoarei implementări a proiectului: „Proiectul «Alege şcoala» este un nou proiect prin care Patriarhia se implică în activităţile cu tinerii, sub auspiciile proiectului naţional «Hristos împărtăşit copiilor». Este un proiect prin care dorim să accesăm fonduri structurale europene pentru activităţi ca: sesiuni de formare pentru preoţi, tabere de creaţie pentru copii sau concursuri naţionale, toate acestea pentru a încuraja apropierea de şcoală”, a declarat părintele inspector Naclad.
www.ziarullumina.ro