Tipicul Slujbei Vineri 14 august, 2009

0
850

Tipicul Slujbei

Vineri 14 august, 2009

Scoaterea Sfintei Cruci Sfinţii Mucenici Macabei, Solomonia şi Eleazar.

Începutul Postului Adormirii Maicii Domnului

 

Slujba Scoaterii Sfintei Cruci şi a Sfinţilor Mucenici Macabei se săvârşeşte împreună cu cea a Octoihului

Însemnare: Mai înainte de începerea Vecerniei, preotul scoate Sfânta Cruce, pe care o împodobeşte cu flori şi o pune pe Jertfelnic.

Ceasul 9.

Vecernea

Psalmul 103

Catisma vecerniei, a 15-a

La „Doamne Strigat-am” Stihirile pe 6: Ale Crucii – 3 şi ale mucenicilor – 3. „Slavă…” – a mucenicilor, „Şi acum…” – a Crucii.

Lumină lină. Vhod nu se face. Prochimenul Zilei.

La Stihoavnă, Stihirile Octoihului, gl. 8. „Slavă…” – a mucenicilor, „Şi acum…” a Crucii, acelaşi glas.

Acum SlobozeşteSfinte DumnezeuleTatăl nostru… Troparul Mucenicilor, gl. 1, „Slavă… Şi acum…”, a Crucii, acelaşi glas.

Însemnare: După încheierea Vecerniei, preotul şi diaconul în veşminte se apropie de jertfelnic. Diaconul rosteşte încetişor: „Binecuvântează Stăpâne”. Preotul: „Binecuvântat este…” Sfinte Dumnezeule, Prea Sfântă Treime, Tatăl nostruCă a Ta este Împărăţia… Apoi cântă încetişor: „Mântuieşte Doamne…” Slavă… Şi acum… Condacul Crucii. În timpul cântării, preotul ia pe cap Crucea, înaintea lui mergând diaconul cu cadelniţa, mutând Crucea pe pristol, aşezându-o în locul Evangheliei, care din timp este schimbată cu locul, fiind aşezată la locul Înalt, unde de obicei se pune în timpul Sfintei Liturghii. Alături de Prestol se pune o făclie aprinsă.

La Utrenie:

La „Dumnezeu este Domnul…” – Troparul Crucii (glasul I, de 2 ori), „Slavă…” Troparul Mucenicilor, acelaşi glas, „Şi acum…”, Troparul Crucii.

Catismele 19, 20. Ectenii mici între ele. Sedelnele Octoihului. Psalmul 50

Canoanele: ale Octoihului, fără a mucenicilor 4 (irmosul o singură dată), a Crucii (din Mineu) – 6 şi a mucenicilor 4.

Irmosul: „Să cântăm Domnului…”

Catavasia: „Crucea însemnând…”

Însemnare: Din această zi şi până la Schimbarea la Faţă, inclusiv, cât şi în ziua Odovaniei Praznicului, dacă la Utrenie se cântă Slavoslovia Mare, se cântă Catavasia: „Crucea însemnând…”.

După Pesnea a 3-a – Condacul şi Icosul Mucenicilor. Sedelna Mucenicilor „Slavă… Şi acum…”, Sedelna Crucii.

După Pesnea a 6-a, Condacul şi Icosul Crucii

La Pesnea 9-a, se cântă: „Ceea ce eşti mai cinstită…”

După Pesnea a 9-a „Cuvinese cu adevărat…” nu se cântă. Exapostilariul Octoihului. „Slavă…” Sfetilna Mucenicilor, „Şi acum…” Sfetilna Crucii, din Mineu.

„Toată Suflarea…” şi Psalmii de laudă

La laude, stihurile pe 6: A Crucii – 3, a mucenicilor, – 3. „Slavă…” a mucenicilor, „Şi acum…” a Crucii.

Însemnare: Până la cântarea Slavosloviei Mari, de obicei în timpul canonului sau a stihirilor de la Laude, preorul se îmbracă în toate veşmintele, fără citirea rugăciunilor.

Slavoslovia Mare. În timpul citirii Slavosloviei Mari, preotul îmbrăcat în toate veşmintele săvârşeşte cădirea întreită în jurul prestolului. După încheierea Slavosloviei Mari, în timp ce se cântă „Sfinte Dumnezeule”, preotul făcând trei metanii mari, ridică Crucea de pe Prestol pe cap, în timpul ultimei cântări a „Sfinte Dumnezeule” şi iese din altar prin uşile diaconeşti, trecând pe la Locul Înalt, înaintea lui mergând Pălămarul cu făclia. După ce se încheie ultimul „Sfinte Dumnezeule”, înaintea uşilor Împărăteşti, Preotul rosteşte: „Înţelepciune drepţi”, săvârşind semnul Sfintei Cruci cu Crucea în mâini înspre Uşile Împărăteşti, după obicei. Cântăreţii încep a cânta şi repetă de 3 ori cântarea „Mântuieşte Doamne…”. Preotul merge în mijlocul Bisericii, unde aşează Sfânta Cruce pe analogul din timp pregătit, săvârşind cădirea întreită în jurul analogului. Clerul cântă de trei ori: „Crucii Tale ne închinăm Stăpâne şi Sfânta Învierea Ta o lăudăm şi o slăvim.”, de fiecare dată săvârşind câte o metanie mare. Aceiaşi cântare este repetată şi de cor de trei ori. Tot poporul se închină Crucii, între timp strana cântă Stihirile gl. 2 „Veniţi…” şi celelalte.

Ectenia întreită, a Cererilor, Rugăciunea plecării capului.

Ceasul I

La Ceasuri, Troparul Crucii. „Slavă…” – Troparul Mucenicilor. Condacul Mucenicilor şi a Crucii, pe rând.

La Liturghie se cântă „Sfinte Dumnezeule…”

Prochimenul, Aliluia şi Chinonicul, – A Crucii şi a mucenicilor.

Apostolul şi Evanghelia – a Crucii şi a Mucenicilor (Evanghelia şi Apostolul zilei se citesc joi, în ajun).

Tot în această zi se săvârşeşte Sfinţirea cea Mică a apei şi a roadei noi de miere de albini.

www.ortodoxia.md