Tipicul pentru Duminica a X-a 2009

0
736

Tipicul

Duminica a X-a după Cincizecime Glasul I Evanghelia a X-a a Învierii

3/16 august 2009 – Cuvioşii Isaachie, Dalmat şi Faust; Cuviosul Antonie Romanul, Cuviosul Cosma, Sf. Mc. Veaceslav.

Slujba Cuvioşilor nu au prăznuire specială, de aceea, aceasta se săvârşeşte împreună cu cea a Duminicii din Octoih

 

Ceasul 9

Vecernia:

Psalmul 103

Catisma Fericit Bărbatul

La Doamne strigat-am stihirile pe 10: A Învierii – 7; a Cuvioşilor – 3 Slavă… Şi acum… – Dogmatica glasului I

Lumină lină Vohod, Prochimenul zilei.

Litia (dacă se face). La Stihoavnă stihirile învierii. Slavă… Şi acum… Bogorodicna Învierii, acelaşi glas.

Acum Slobozeşte… Sfinte Dumnezeule… Preasfântă Treime… Tatăl nostru… După Tatăl nostru… Troparul „Născătoare de Dumnezeu Fecioară…” de 3 ori.

Utrenia

La Dumnezeu este Domnul – Troparul Învierii, gl. 1 – 2 ori, Slavă… troparul cuvioşilor gl. 4, Şi acum… Bogorodicna învierii după glasul Slavei…

Catismele a 2-a şi a 3-a. Între ele ectenii mici. Sedelnele Învierii.

Lăudaţi Numele Domnului… Binecuvântările Învierii, Ipocoi, Antifoanele şi Prochimenul. Evanghelia a 10-a. „Învierea lui Hristos văzând…”. Psalmul 50. După Psalmul 50, Slavă... Pentru rugăciunile Sfinţilor Apostoli… Şi acum… Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu… apoi, Stihira Învierii gl. 6: „Înviind Iisus din mormânt…”

Canoanele: A învierii – 4 (irmosul o singură dată), A Crucii – 3, a Născătoarei de Dumnezeu – 3, şi a cuvioşilor 4. Catavasia: „Crucea Însemnând Moise…”

După pesnea a 3-a Condacul şi Icosul cuvioşilor

După pesnea a 6-a – Condacul şi Icosul Învierii

La pesnea a 9-a – Ceea ce eşti mai cinstită… se cântă.

După pesnea a 9-a – „Sfânt este Domnul Dumnezeul nostru…”

Luminânda a Învierii – a 10-a, Slavă… Şi acum… Bogorodicna de la luminânda Învierii. „Toată suflarea…” şi Psalmii de laudă.

La laude stihirile învierii gl. 1 – 8. Slavă… – Stihira evangheliei a 10-a, Şi acum… „Preabinecuvântată eşti…”.

Slavoslovia Mare. După Doxologia Mare – Troparul Învierii „Astăzi mântuirea…”

La ceasuri – Troparul Învierii, Slavă… troparul cuvioşilor.

Condacul – doar a Învierii.