Tipicul la Schimbarea la Faţă

0
1561

Tipicul

Schimbarea la Faţă a Domnului nostru Iisus Hristos

 

Miercuri, 6/19 august, dezlegare la peşte

 

Slujba praznicului se săvârşeşte după Mineu

Ceasul 9

Vecernia

Psalmul 103

Catizmă nu se pune

La „Doamne strigat-am”, stihirile praznicului, glasul 4, – 8 (fiecare stihiră de 2 ori). „Slavă… Şi acum…” – a praznicului.

Lumină lină… Vohod cu cadelniţa… Prochimenul zilei şi paremiile – 3 ale praznicului.

La litie, stihira praznicului gl. 2 „Slavă…” – a praznicului, „Şi acum…” – a praznicului la fel.

La stihoavnă stihirile praznicului „Slavă… Şi acum…” – a praznicului.

Acum slobozeşte… Sfinte Dumnezeule… Preasfântă Treime… Tatăl nostru… Troparul praznicului gl. 7 – 3 ori.

Utrenia

La „Dumnezeu este Domnul” – troparul praznicului gl.7 – de 2 ori. „Slavă… Şi acum…” – acelaşi tropar.

Catizmele a 10 şi a 11. Ectenia mică după fiecare. Sedelnele praznicului (de 2 ori fiecare).

Polieleul. Mărumurile praznicului, cu stihuri între ele. Sedelna praznicului, gl. 4. Antifonul gl. 4. Prochimenul praznicului gl. 4 „Taborul şi Ermonul întru numele Tău se vor bucura” Stih: „Ale Tale sunt cerurile şi al Tău este pământul.” Evanghelia –a praznicului. După Psalmul 50: „Slavă…” a praznicului „Şi acum…” acelaşi se repetă. Stihira pe glasul 5.

Canoanele: A praznicului primul cu irmosul pe 8 (irmosul de două ori) şi al doilea pe 8 (irmosul de două ori). Catavasia: „Crucea însemnân Moise…”

După pesnea a 3-a – sedelna praznicului, gl. 4 „Slavă… Şi acum…” – aceiaşi sedelnă

După pesnea a 6-a – condacul şi icosul praznicului, glasul 7

La pesnea a 9-a “Ceea ce eşti mai cinstită…” nu se cântă, dar cântăm: “Măreşte suflete al meu pe Domnul, cel ce s-a schimbat la Faţă în Muntele Taborului”.

După pesnea a 9-a “Cuvine-se cu adevărat...” nu se cântă.

Sfetilna praznicului. Slavă…”aceiaşi sfetilnă. „Şi acum…” se repetă.

„Toată suflarea….” – şi psalmii de laudă.

La psalmi, stihirile praznicului, gl. 4 – 4. „Slavă… Şi acum…” – a praznicului., gl. 8.

Slavoslovia Mare. După Slavoslovie, troparul praznicului gl. 7 – o singură dată. Ectenia întreită. Ectenia Cererilor. Otpustul praznicului: „Cel ce în Muntele Taborului S-a schimbat la faţă întru slavă, înaintea Sfinţilor Săi Ucenici şi Apostoli, Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru…”

La ceasuri – troparul şi condacul praznicului

La Liturghie – antifoanele praznicale.

Stihul de la Vohodul cu Evanghelia, după „Înţelepciune drepţi…” „Taborul şi Ermonul întru numele Tău se vor bucura”.

După ieşire – troparul praznicului.

Se cântă: „Sfinte Dumnezeule…”

Prochimenul, Aliluia şi priceastna – a praznicului.

Apostolul şi Evanghelia – a praznicului.

După slujbă – se săvârşeşte sfinţirea poamei şi a roadelor. Mai înainte de rugăciune se cădesc roadele, în acest timp cântându-se troparul şi condacul praznicului.

După sfinţirea roadelor,Amin”, – “Fie numele Domnului…” Psalmul 33. Otpustul de la Sfânta Liturghie, acelaşi ca şi la utrenie.

www.ortodoxia.md