Nu vom ajunge la euharistia comuna si la potirul comun cu eterodocsii! Nu avem învatatura dogmatica si marturisire de credinta comuna!

0
763
Nu vom ajunge la euharistia comună şi la potirul comun cu eterodocşii! Nu avem învăţătură dogmatică şi mărturisire de credinţă comună!
Poziţia de mai sus a Patriarhului Ecumenic este prima „biruinţă” a celor care se opun dialogurilor teologice cu catolicii. Se pare că recenta proclamare a Mărturisirii de Credinţă de către Mitropoliţi, Teologi, Stareţi, Ieromonahi şi Profesori Universitari, în ciuda unor împotriviri ale unor reprezentanţi ai Patriarhiei Ecumenice şi ale altora şi mai dinamice din partea anti-unioniştilor, are consecinţe „binefăcătoare” pentru Credinţa şi Biserica Ortodoxă.
Patriarhul Ecumenic Bartolomeu, care niciodată nu a făcut o declaraţie publică asupra mersului Dialogurilor şi, mai ales, a celui cu catolicii, s-a văzut îndatorat să proclame că: „De vreme ce nu avem învăţătură dogmatică şi mărturisire (de credinţă) comună, nu putem să avem nici Euharistie comună, nici Potir comun cu ei”. Prin această declaraţie care încearcă să ne liniştească pe toţi, răstoarnă teoria reprezentantului Fanarului că aceia care semnează calda Mărturisire de Credinţă, pe care am publicat-o cu săptămâni în urmă în «Ο.Τ.», sunt noi-împotrivitori („νεοενιστάμενοι” sau „noi-opozanţi”; în Grecia „ενιστάμενοι” sunt numiţi vechii calendarişti care sunt schismatici), cu urmarea existenţei unor puternice împotriviri (rezistenţe) din partea clericilor şi teologilor. Patriarhul Ecumenic declară în esenţă că, dacă nu vom ajunge la o învăţătură dogmatică şi la o mărturisire (de credinţă) comună cu eterodocşii, nu vom ajunge niciodată la Euharistia comună şi la Potirul comun. Însă lasă să se înţeleagă în mod clar că dialogurile vor continua cu scopul vindecării dezbinărilor.
În consecinţă, lupta tuturor celor care se opun dialogurilor şi care se exprimă fie prin prezentul ziar săptămânal „O.T.”, fie prin «Θεοδρομία», fie prin intermediul altor publicaţii, a adus primele consecinţe pozitive: Declaraţia Patriarhului Ecumenic că nu vom ajunge la Euharistia comună şi la Potirul comun. Declaraţia Patriarhului Ecumenic a avut loc în timpul predicii sale către comunitatea din Lyon (Franţa) în timpul Dumnezeieştii Liturghii, care s-a săvârşit cu prilejul celei de a 13-a Adunări Generale a Conferinţei Bisericilor Europene în Franţa.
În predica sa, Patriarhul Ecumenic a accentuat printre altele: „Am venit la Lyon din Constantinopol, din Fanar, care este casa noastră părintească, a tuturor! Şi vă aducem iubirea, rugăciunea şi binecuvântarea Bisericii Mame! Am venit să vedem preadoritele voastre feţe, să ne bucurăm de propăşirea voastră” – a spus Patriarhul Ecumenic, adresându-se membrilor comunităţii elin-ortodoxe din oraşul francez, care în trecutul îndepăratat a fost colonie a elinilor din Rodos. „Suntem încredinţaţi şi de faptul că, prin neobosita grijă pastorală a bunului vostru Arhipăstor şi iubitului frate şi co-liturghisitorului nostru, a IPS Emanuel, Mitropolitul Galiei şi a evlavioşilor Dvs. preoţi din toate timpurile, vă străduiţi să păstraţi ca pe lumina ochilor moştenirea părinţilor voştri, care este Credinţa Creştină Ortodoxă pe de o parte, cea pentru care Sfinţii Mucenici din Lyon şi-au vărsat sângele şi, desigur, alţii, milioane, în întreaga lume, din antichitate până în zilele noastre, iar, pe de altă parte, marea tradiţie culturală elenă, limba şi civilizaţia, care, într-un fel sau altul, se află la bazele civilizaţiei Europei contemporane”, a subliniat Patriarhul Ecumenic. În continuare s-a referit la prezenţa altor întâistătători şi reprezentanţi ai Bisericilor Ortodoxe Locale la luminoasa Dumnezeiască Liturghie – festivă şi praznicală. „Prezenţa reprezentanţilor altor Biserici Ortodoxe la Dumnezeiasca Liturghie de astăzi, subliniază exact acest adevăr: Că toţi ortodocşii suntem o casă, un suflet, o inimă, o gură, indiferent de obârşia etnică şi de diferenţele de limbă şi cultură! Din nefericire, acest lucru nu se întâmplă cu toţi aceia care îşi mărturisesc credinţa în Hristos la modul general”.
Întâistătătorul Ortodoxiei s-a referit la rătăcire, la schisme, la diviziuni, care au rănit şi rănesc, precum a spus, trupul Bisericii. „De vreme ce nu avem o învăţătură dogmatică şi o mărturisire (de credinţă) comună, nu putem să avem nici Euharistie comună, nici Potir comun împreună cu ei, şi acest lucru ne întristează profund, dar Îl întristeazăă încă şi mai mult pe Însuşi Hristos, Care doreşte ca toţi să fim Una, precum este El împreună cu Tatăl şi cu Sfântul Duh”. În acest cadru, a explicat Patriarhul Ecumenic, se realizează dialogul Bisericii Ortodoxe cu Bisericile şi Confesiunile Eterodoxe în scopul vindecării dezbinărilor. „Ne facem datoria iubirii, dialogând cu respect şi responsabil cu cei din afara sânului Bisericii Ortodoxe, şi-L lăsăm pe Duhul Sfânt să lucreze mai departe, precum ştie El. Avem datoria de a nu ne izola egoist în autosuficienţa noastră, primejduindu-ne să fim osândiţi cu cei care „ţin adevărul întru nedreptate”, deoarece comoara adevărului, pe care am moştenit-o, aparţine tuturor, şi cu cât mai mulţi se împărtăşesc din ea, cu atât mai mult va creşte Trupul lui Hristos şi mai mare va fi plata noastră de la Hristos!” După ce a amintit că prima Biserică a Ortodoxiei participă la Conferinţa Bisericilor Europene, care a fost înfiinţată acum 50 de ani şi că a 13-a Adunare Generală are loc de miercurea trecută în Lyon, Patriarhul Ecumenic a subliniat: „În criza cu multe feţe din zilele noastre – morală, socială, ecologică, economică şi, în principal, spirituală, pentru noi creştinii nu există limita disperării! Hristos, Evanghelia Sa, Biserica Lui, sunt incontestabil singura speranţă! Şi această speranţă trebuie să ne-o însuşim nu numai noi europenii, ci toate popoarele pământului! Rugaţi-vă, fraţilor şi iubiţi fii în Domnul, ca Duhul Sfânt să îndrume spre lumina acestei speranţe pe tot omul!”.
Încheindu-şi predica, a binecuvântat şi a urat încă o dată comunităţii elin-ortodoxe să-şi continue luminosul drum şi în viitor. Patriarhul Ecumenic s-a aflat în Lyon cu scopul de a participa la manifestările care au avut loc în cadrul celei de-a 13-a Conferinţe a Bisericilor Europene şi a împlinirii a 50 de ani de la înfiinţarea Consiliului Bisericilor Europene. La aeroport a fost primit de Mitropolitul Emanuel al Franţei şi de Cardinalul Philippe Barbarin, Arhiepiscop de Lyon, care, în 2004, cu binecuvântarea papei Ioan Paul al II-lea, s-a deplasat la Constantinopol cu o misiune deosebită. Într-un gest simbolic, dar plin de semnificaţii, cardinalul Philippe Barbarin, pe 13 aprilie 2004 – în ziua împlinirii a 800 de ani de la prima cădere a Constantinopolului – a cerut Bisericii Ortodoxe, Patriarhei Ecumenice şi Patriarhului Bartolomeu, iertare publică pentru distrugerea, pe care au provocat-o capitalei cruciaţii celei de-a IV-a Cruciade în anul 1204. Ceremonia a avut loc în Sala Tronului Patriarhal din Fanar, imediat după o Sfântă Liturghie specială care s-a săvârşit sub protia Patriarhului Ecumenic, în cinstita şi sfânta Biserică Patriarhală a Sfântului Gheorghe.