Mesaj de felicitare Arhim. Ermoghen (Adam)

0
1640
Mesaj de felicitare Arhim. Ermoghen (Adam)
Prea Cuvioşiei Sale Arhimandritul Ermoghen (Adam), la cea de-a 80-a aniversare din ziua naşterii. Prea Cuvioase Părinte permiteţi-ne să Vă adresăm cele mai sincere felicitări cu prilejul zilei de naştere.
Cu Doamne ajută aţi poposit la 80 de ani, vârstă la care aveţi lăsate în urmă roduri bune şi binecuvântate. Drept mărturie a prodigioasei activităţi pedagogice şi duhovniceşti stau respectul şi dragostea pe care vi le poartă absolvenţii Academiei de Teologie Ortodoxă din Chişinău, dimpreună cu toţi creştinii care vă înconjoară.
Dintotdeauna aţi dat şi continuaţi să daţi dovadă de o trăire creştinească exemplară, viaţa Cuvioşiei Voastre fiind o pildă de corectitudine şi dragoste pentru oamenii de toate vârstele. Poate că fără aportul Dumneavoastră învăţământul teologic din republică nu ar fi avut aceeaşi calitate şi acelaşi prestigiu.
Daţi-mi voie, în numele tuturor slujitorilor drept-măritori din Republica Moldova, să Vă mulţumesc pentru aportul pe care l-aţi adus spre întărirea Ortodoxiei şi instruirea tinerilor teologi. Sârguinţa dezinteresată şi neostenită este un exemplu demn de urmat pentru noi toţi.
Cu prilejul frumoasei aniversări am decis să venim cu o modestă recompensă pentru tot ce aţi înfăptuit până astăzi. Astfel, de curând ve-ţi fi invitat la Catedrala Mitropolitană pentru a participa la o slujbă arhierească în cadrul căreia va fi înmânată suprema distincţie a Bisericii Ortodoxe din Moldova – Ordinul „Sf. Ştefan cel Mare”.
Fie ca Bunul Dumnezeu şi Maica Domnului să vă aibă în paza lor încă mulţi ani înainte.

Cu arhiereşti binecuvântări, ÎPS Vladimir,
Mitropolitul Chişinăului şi al Întregii Moldove


Date Biografice: Arhimandritul Ermoghen (Adam), se naşte la 6 august 1929, în satul Boldureşti, Ungheni.
În 1959 absolveşte Seminarul Duhovnicesc din Leningrad, în 1963 absolveşte Academia Duhovnicească din Leningrad, iar în 1964 urmează studiile aprofundate în teologie la Academia Duhovnicească din Moscova. La 7 ianuarie 1965 este hirotonit diacon de către Mitropolitul Nectarie (Grigoriev), ca la 24 ianuarie al aceluiaşi an să fie ridicat la treapta de preot ca celibatar.
Din 1980 este membru al Comisiei de traducere al cărţilor bisericeşti în limba română. În anul 1989 este tuns în monahism de către Mitropolitul Serapion (Fadeev) şi numit duhvonic pentru candidaţii la preoţie. Odată cu redeschiderea şcolilor duhovniceşti la Chişinău îndeplineşte funcţia de profesor la disciplina Liturgică şi până în present este duhovnicul Universităţii de Teologie Ortodoxă din Moldova.