Drumul Crucii pe perimetrul Mitropoliei Moldovei

0
1095
Drumul Crucii pe perimetrul Mitropoliei Moldovei
Cu binecuvântarea Înalt Prea Sfinţiei Sale Vladimir, Mitropolit al Chişinăului şi al întregii Moldove se va săvârşi Drumului Crucii pe perimetrul Mitropoliei Moldovei. Drumul Crucii porneste din oraşul Ştefan-Vodă astăzi 5 august şi se va încheia la Chişinău, pe 14 octombrie 2009, zi de prăznuire a Acoperământului Maicii Domnului. Procesiunea va parcurge distanţa de 1906 kilometri.
Nădăjduim că, cu mila lui Dumnezeu, Drumul Crucii pe perimetrul Mitropoliei Moldovei va fi un Drum al pocăinţei şi al rugăciunii pentru unitatea ţării noastre, Moldova. În aceste vremuri apostatice, când peste tot sunt întinse mrejele otrăvitoare ale sectarilor, când tinerii noştri sunt răpiţi şi striviţi de duhul acestei lumi rătăcite şi diverse cataclisme se abat peste mai multe zone ale pământului, să ne unim în jurul Sfintei Cruci în rugăciunea de pocăinţă, în dragoste şi în osteneala de a face voia lui Dumnezeu.
Rugăciunile săvârşite la Drumul Crucii ne sfinţesc şi ne curăţă. Şi dacă îl iubim pe Dumnezeu şi ne iubim ţara, atunci să n-o părăsim, ci s-o ajutăm, fiindcă viitorul ţării depinde de fiecare în parte, de sfinţenia personală a fiecărui om. Iar când auzim că undeva se adună un Drum al Crucii, să alergăm şi noi, ostenindu-ne pentru sufletul nostru. Căci Însăşi Preasfânta Născătoare de Dumnezeu i-a spus într-o vedenie unei creştine că pe cei ce se ostenesc şi merg cu rugăciune şi evlavie la Drumul Crucii Ea îi îmbracă în hainele albe ale pocăinţei.