Demersul Mitropoliei Moldovei catre Primaria Municipiului Chişinau privind concertul sectarilor

0
818
Demersul Mitropoliei Moldovei către Primăria Municipiului Chişinău privind concertul sectarilor
La primăria municipiului Chişinău au fost depuse cîteva sute de cereri din partea creştinilor ortodocşi din Republica Moldova cu privire la concertul „biblic” organizat de secta adventiştilor. Ca bază pentru aceste cereri a fost înaintat Primăriei un Demers lămuritor din partea Mitropoliei Moldovei, pe care îl publicăm în continuare:
Stimate dle primar,
Mitropolia Chişinăului şi a întregii Moldovei ţine să-şi exprime, în numele cetăţenilor ortodocşi din Republica Moldova ce sînt parte a Mitropoliei Moldovei, îngrijorarea şi indignarea profundă cu privire la următorul eveniment, organizat în premieră pentru ţara noastră:
Confesiunea adventistă, care numără 13503 de membri conform ultimului recensămînt naţional (ceea ce constituie doar 0,34% din totalul populaţiei din RM), şi-a anunţat intenţia de a organiza pe data de 15 august a.c, în Piaţa Marii Adunări Naţionale, ora 10.00, un concert distractiv sub lozinca „Urmează Biblia”. Acest anunţ a fost făcut pe pagina electronică oficială a acestei organizaţii şi este răspîndit prin intermediul panourilor de reclamă din oraş.
Întrucît alineatul 5, art. 15, cap. 2 al Legii cu privire la culte şi părţile lor componente din 11 iulie 2007 arată clar că „statul recunoaşte importanţa deosebită şi rolul primordial al religiei creştin-ortodoxe şi, respectiv, al Bisericii Ortodoxe din Moldova în viaţa, istoria şi cultura poporului Republicii Moldova”, Mitropolia Moldovei, ca reprezentant de drept al creştinilor ortodocşi din RM, consideră că:
*
Este absolut inadmisibilă şi aberantă intenţia unui grup religios minoritar să utilizeze Piaţa Marii Adunări Naţionale, simbol al conştiinţei şi dăinurii noastre naţionale, în scopuri propagandistice şi aţîţătoare de tulburare socială; la fel, este sfidător faptul că în faţa monumentului bincredinciosului voievod Ştefan cel Mare şi Sfînt – erou naţional – să se desfăşoare o întrunire care are o esenţă exact opusă valorilor ortodoxe pentru care a luptat domnitorul nostru şi pe care ni le-a lăsat nouă, cetăţenilor ortodocşi ai acestei ţări, ca pe o moştenire de mare preţ;
*
Este absolut inadecvat timpul desfăşurării respectivei acţiuni întrucît, după cum se ştie, la această oră, în Catedrala mitropolitană „Naşterea Domnului”, amplasată în imediata apropiere a PMAN, se săvîrşeşte în fiecare zi, inclusiv sîmbăta, slujba sfintei Liturghii şi un asemenea tip de manifestaţie-concert ar produce grave incomodităţi cetăţenilor creştini-ortodocşi care doresc să participe la sfînta Liturghie; mai mult, concertul respectiv se va desfăşura în timpul postului Adormirii Maicii Domnului;
*
Este profund manipulatorie această manifestaţie deoarece adventiştii, sub pretextul neutru al „studierii Bibliei”, fără o informare transparentă şi relevantă în prealabil, desfăşoară o acţiune de prozelitism abuziv împotriva cetăţenilor.
Anul acesta este închinat împlinirii a 650 de ani de la întemeierea Ţării Moldovei. Este de o importanţă covîrşitoare pentru noi că motivaţia întemeierii acestui stat era de a proteja ortodocşii acestor meleaguri de expansiunea purtătorilor altor credinţe. De aceea, organizarea în inima ţării întemeiate cu scopul indicat a unei acţiuni total adverse naturii acestui neam şi stat reprezintă o sfidare extremă, ceea ce revoltă la culme ortodocşii şi pîngăreşte memoria străbunilor.
Pe parcursul ultimelor 2 săptămîni parvin numeroase adresări din partea parohiilor şi a creştinilor aparte în care se exprimă indignarea vie privind evenimentul în cauză, calificat ca fiind unul sfidător şi revoltător. Frămîntările care se extind în Biserică mă îngrijorează deosebit, ceea ce mă face să stărui pe lîngă Dvs. să indicaţi un alt loc pentru petrecerea aceastei manifestaţii, neîncărcat de simbolism precum este Piaţa Marii Adunări Naţionale.
+ Vladimir,
Mitropolitul Chişinăului şi al întregii Moldove
La Demersul în cauză se anexează cererile creştinilor ortodocşi cetăţeni ai RM privind mutarea din centrul capitalei a manifestaţiei sectei adventiste.
Nr. de înregistrare a Demersului în jurnalul de intrări al Primăriei: 02-115/4372