Patriarhul Ecumenic, Bartolomeu I a participat la cea de a 13-a Adunare Generala de la Lyon, Franta

0
784
Patriarhul Ecumenic, Bartolomeu I a participat la cea de a 13-a Adunare Generală de la Lyon, FranţaPrezenţa Sanctităţii Sale Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, la cea de a 13-a Adunare Generală CEC de la Lyon, Franţa, nu a fost întâmplătoare, deoarece s-a discutat despre viitorul acestei adunări. Cu ocazia sosirii Sale la Lyon, Sanctitatea Sa a avut posibilitatea să discute cu autorităţile locale în sensul cunoaşterii întregii activităţi a Mitropoliei din Franţa. Acest interes al Sanctităţii Sale pentru viitorul acestei adunări se vede mai concret şi în discursul Său la această adunare, având titlul: „Viitorul bogat şi plin de speranţă al Conferinţei Europeane a Bisericilor”, citit duminică, 20 iulie a.c..
În cuvântul Sanctităţii Sale se pot distinge două direcţii: teologică şi socială. Din punct de vedere teologic, Sanctitatea Sa a arătat cât de important este dialogul pentru obţinerea unităţii creştine.
Din punct de vedere social, cuvântul Său a fost foarte precis şi profetic. Aici putem deosebi patru propuneri: prima propunere a fost aceea de a se continua întrunirile Consiliului Conferinţei Episcopilor Europeni (CCEE), cu speranţa unei buni colaborări între cele două mari organizaţii bisericeşti, adică între Biserica Romano-Catolică şi Conferinţei Europene a Bisericilor.
A doua propunere priveşte toate Şcolile Teologice, în sensul că ar fi necesar să colaboreze cu scopul de a dezvolta diferite programe teologice.
A treia propunere se referă la viitorul şi clădirea noii Europe. Sanctitatea Sa subliniază faptul că se încearcă o creare neclară şi nesigură a unei societăţi europene dar fără nici o valoare creştină. În această încercare, un rol important îl au Bisericile Europene, şi nu este permisă nici o întârziere în această colaborare cu statele europene în vederea soluţionării acestei probleme.
În faţa acestor probleme de astăzi ale societăţii, care aduc moartea, Bisericile noastre au datoria de a transmite mesajul speranţei şi al păcii care este Hristos.