Masa rotunda cu genericul: „Eforturi comune pentru combaterea pornografiei infantile în Republica Moldova”

0
772
Masă rotundă cu genericul: „Eforturi comune pentru combaterea pornografiei infantile în Republica Moldova”
La 9 iulie a.c., Misiunea OSCE în Republica Moldova a găzduit masa rotundă „Eforturi comune pentru combaterea pornografiei infantile în Republica Moldova”. La lucrări au participat reprezentanţi ai mai multor organizaţii din ţară (CCF Moldova, Direcţia Municipală pentru Protecţia Copilului, Centrul Social „Agapis” de pe lângă Mitropolia Chişinăului şi a Întregii Moldove, Institutul de Reforme Penale, UNICEF Moldova, Misiunea OIM, etc), cât şi reprezentantul Ambasadei Marii Britanii în Republica Moldova.
După prezentarea temei de discuţii, Stela Pădure (CCF Moldova) a făcut Prezentarea cercetării regionale despre pornografia infantilă, realizată de ECPAT International, iar Svetlana Chintea (La Strada Moldova) a vorbit despre experienţa organizaţiei privitor la Abuzul faţă de Copii On-line.
În cadrul discuţiilor în plen s-a dorit elucidarea paşilor spre soluţionarea problemei pornografiei infantile în Republica Moldova, printre domeniile şi acţiunile prioritare numărându-se: îmbunătăţirea legislaţiei (Art. 208[1] Pornografia infantilă), elaborarea mecanismelor de aplicare a articolului, implicarea sectorului privat în protecţia copiilor de abuz on-line (furnizorii de servicii internet, administratorii site-urilor sociale, operatorii cluburilor internet, etc.), Acţiuni de informare şi sensibilizare (lucru cu şcoala, familia, copiii, etc).
Toţi vorbitorii s-au pronunţat în privinţa soluţionării rapide şi eficiente a problemei în cauză, având în vedere riscurile pe care le comportă acest flagel pentru copii în particular şi pentru societate în general. Spre a preveni răspândirea pornografiei infantile în spaţiul cibernetic s-a propus luarea unor măsuri de ordin tehnic, în acelaşi timp accentuându-se importanţa lucrului cu părinţii pentru monitorizarea de către aceştia a navigării copiilor pe internet.
John Mitchell, reprezentantul Ambasadei Marii Britanii la Chişinău, a vorbit despre experienţa ţării sale cu privire la prevenirea şi combaterea pornografiei infantile.
De menţionat că Biserica Ortodoxă sprijină toate eforturile spre soluţionarea acestei grave probleme şi în acelaşi timp accentuează importanţa verticalităţii spirituale a copiilor, părinţilor şi a societăţii în general. Iată de ce, paşii cei mai importanţi care trebuiesc făcuţi, sunt cei de acordare a consilierii spirituale pentru victime, cât şi de preîntâmpinare a unor asemenea cazuri prin promovarea unor valori sociale creştine. Pentru realizarea acestor scopuri, Biserica îşi deschide larg braţele spre colaborare.
Spre finalul discuţiilor, s-a stabilit de comun acord, organizarea unei noi mese rotunde cu aceeaşi temă, în septembrie a.c. pentru a face nişte totaluri a activităţii organizaţiilor implicate în proiect şi spre trasarea unor noi obiective.