Calugaritele americane sunt prea moderne in viziunea Vaticanului

0
1195
Călugăriţele americane sunt prea moderne în viziunea Vaticanului
Vaticanul a ordonat pe tăcute o anchetă fără precedent asupra călugăriţelor ordinelor din Statele Unite, o astfel de măsură nemaifiind luată decât în cazurile de pedofilie şi de abuzuri sexuale. Surorile sunt suspectate că, adâncindu-se în activităţi academice, de protecţie socială sau lobby, şi-au reinterpretat prea modern chemarea spirituală. În vreme ce câteva sunt bucuroase că în sfârşit Vaticanul şi-a plecat ochii asupra comunităţii lor din ce în ce mai mici, numărul lor scăzând în ultimii 30 de ani de la 180.000 la 60.000, scrie ,,International Herald Tribune”, multe se tem că această serie de investigaţii nu este altceva decât o inchiziţie doctrinală.
În cei patruzeci de ani care s-au scurs de la reformele adoptate în Consiliul al Doilea al Vaticanului, o mulţime dintre ele au renunţat la purtarea veşmintelor călugăreşti, au părăsit mănăstirile şi trăiesc independent, muncesc în noi domenii: predau în universităţi, lucrează în organizaţii rurale pentru săraci sau care promovează spiritualitatea, iar câteva dintre ele s-au făcut remarcate militând pentru schimbări în ordinea bisericească, ce ar permite femeilor şi bărbaţilor căsătoriţi să devină preoţi.
Unele surori bănuiesc că Vaticanul şi câţiva episcopi americani încearcă să le întoarcă astfel la traiul în mănăstiri, unde să respecte programul zilnic de rugăciune, la purtarea straielor călugăreşti şi la lucratul în instituţii înainte de toate romano-catolice, precum şcoli sau spitale.
Ancheta este numită „vizită apostolică” şi Vaticanul a furnizat numai o explicaţie vagă pentru demararea ei: „Să examineze calitatea vieţii în instituţiile religioase pentru femei”. Este condusă de maica superioară a Ordinului Inima Sacră a lui Iisus, care trăieşte la Roma, Mary Clare Millea, o americancă cu obrajii ca merele roşii şi ochi zâmbitori, îmbrăcată după canon în straie călugăreşti, care într-un interviu a declarat că pregăteşte chestionare pentru a fi trimise fiecărei congregaţii de femei şi recrutează echipe de anchetă, alcătuite din preoţi şi călugăriţe, pentru a fi trimise în locurile selectate de ea.
www.infocrestin.ro