Activitati sectare în Republica Moldova!

0
658
Activităţi sectare în Republica Moldova!
Pe parcursul perioadei estivale tot mai multe secte dau busna pe teritoriul Republicii Modova. În perioada caniculară sectanţii îşi întăresc poziţia răspândind cu un deosebit avânt neghina sectantă în special în inimile tinerilor folosind în acest scop taberele de vară. Astfel, diferite organizaţii sectare din Republică, aduc mai mulţi reprezentanţi ai diferitor culte din ţările învecinate dar şi din Occident, care au o experienţă bogată în organizarea taberelor de vară! Aici pe lângă jocurile şi odihna, care la prima vedere nu prezintă nici un pericol, tinerilor li se insuflă foarte clar ura faţă de ortodoxie, cât şi sămânţa sectară, care odată semănată în inimile oamenilor, cu greu poate fi desprinsă. Dovadă a faptului dat este însăşi mărturisirea acestora, care poate fi recepţionată pe http://stiricrestine.ro/2009/07/03/vesti-de-la-echipa-din-republica-moldova-tpm-medias/.
În dorinţa de a combate această activitate de înşelare în masă, îndemnăm pe toţi păstorii de suflete, în parohiile cărora funcţionează astfel de tabere să ia măsuri într-u stoparea acestor activităţi, iar în cazul în care stoparea este imposibilă să se ducă o activitate de informare a creştinilor ortodocşi despre adevăratul scop al acestor tabere, întemeietorii sectelor date cât şi despre modul lor de racolare în masă! Dacă este posibil, cel mai potrivit ar fi ca acolo, să propovăduiască cuvântul lui Dumnezeu nu sectanţii, ci preoţii ortodocşi, pentru a semăna grâu, nu altcineva să semene neghina!
www.ortodoxia.md