Ajutaţi secta „Martorii lui Iehova” dându-le întrebări (Partea a II-a)

0
2579
Ajutaţi secta „Martorii lui Iehova” dându-le întrebări (Partea a II-a)
Una dintre persoanele care mai bine de 20 de ani a fost membru a corpului de conducere a Organizaţiei religioase „Turnul de Veghe” afirma că, cel mai mare lucru pe care l-am putea dobândi în urma disuţiilor cu cei ce se numesc „Martorii lui Iehova”, ar fi de ai face să gândească. Întrebările de mai jos, cât şi celelalte subiecte care sunt şi vor fi prezente în pagina www.ortodoxia.md, cu referire la această comunitate religioasă sper să fie de un real folos în luminarea acestor suflete rătăcite. Despre suflet, moarte şi iad
1. Dacă moartea înseamnă anihilare (non-existenţă) dupa cum ne învaţă Turnul de Veghe, atunci cum se face că există o gradare a pedepsei, după cum indică clar Matei 10:14,15 şi 11:20-24? Va fi „mai usor” în ziua judecăţii pentru Sodoma şi Gomora, decât pentru cei care au văzut minunile făcute de Iisus. Există oare o gradare a non-existenţei? Dacă există o gradare a pedepsei nu ar trebui ca oamenii să fie conştienţi de aceasta?
2. Dacă moartea înseamnă anihilare este oare Corect ca un om drept care nu este martor al lui Iehova să primească aceeaşi pedeapsă cu Hitler, Iuda sau alt mare criminal?
3. Dacă în Vechiul Testament evreii credeau că morţii încetează să mai existe în mod conştient, atunci de ce a mai fost nevoie ca Dumnezeu să le interzică practicarea necromanţiei (chemarea morţilor)? De ce ar mai încerca cineva să intre în contact cu morţii, dacă consideră că morţii nu au existenţă conştientă?
4. Saducheii, ca şi Martorii lui Iehova, credeau în anihilarea sufletului la moarte. De aceea Martorii lui Iehova ar trebui să răspundă la întrebarea pe care Iisus le-a pus-o Saducheilor: „…n-aţi citit ce vi s-a spus de către Dumnezeu când zice: „Eu sunt Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacov?” Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor morţi, ci al celor vii” (Matei 22:31-32). Iisus citează aici din Exodul 3:6, cuvintele care au fost spuse la câteva sute de ani, de la moartea acestor oameni. Dar în concepţia lui Iisus ei trăiesc încă.
5. Dacă Turnul de Veghe are dreptate când susţine că moartea este non-existentă, atunci cum se explică faptul că Iuda este acum într-o situaţie mai rea decât, dacă nu s-ar fi născut niciodată? (Marcu 14:21)
6. Dacă moartea este încetarea existenţei, atunci Iisus a încetat să mai existe când a murit. Dacă nu a existat atunci, fiinţa care a murit pentru păcatele noastre, nu a înviat din morţi. N-ar trebui atunci , ca „Iisus” cel care a apărut apoi, să fie o copie perfectă, dar nu originalul?
Despre Iisus, Fiul lui Dumnezeu, ca mijlocitor
7. De ce Martorii lui Iehova propovăduiesc că Iehova însuşi a creat UN SINGUR LUCRU, pe Arhanghelul Mihail şi că Mihail a creat apoi toate CELELALTE lucruri? (Uniţi în închinare, pag. 29)
– Nu se opune aceasta pasajului din Daniel 10:13 unde Mihail este numit „una dintre” principalele căpetenii?
– Nu se opune aceasta ideii exprimate în Ioan 1:3 care spune: „…nimic din ceea ce a fost făcut n-a fost făcut fără El (Iisus)”? Martorii lui Iehova învaţă că Iisus (Mihail) a fost „făcut”.
– Nu se opune ideii exprimate în Isaia 44:24 unde Iehova zice: „Eu, Domnul, am făcut toate aceste lucruri, Eu Singur am desfăşurat cerurile, Eu am întins pământul. Cine era cu Mine?”
– Nu este oare această concepţie răspunzătoare pentru faptul că Turnul de Veghe a fost nevoit să adauge cuvântul „celelalte” de patru ori în Coloseni 1;16-17, în traducerea lor „New World”, aşa încât se spune: „… prin El (Iisus) toate celelalte lucruri au fost create…?”
8. Spune oare Ioan 20:28 că Iisus este „Dumnezeul” lui Toma?
9. Este adevărat că i se aduce închinare lui Iehova în Apocalipsa 4; 9-11? Nu este aceeaşi închinare care i se aduce lui Iehova şi Iisus în Apocalipsa 5; 11-14?
10. Crearea Universului din nimic reprezintă puterea divină în acţiune? Nu spune Ioan 1;3 că Iisus a făcut-o?
– Nu este oare Atotputernic cineva care manifestă putere deplină?
– Dacă Tatăl a dat şi altcuiva asemenea putere, n-ar trebui să existe doi Atotputernici?
– Este puterea lui Dumnezeu parte a gloriei Sale? Îşi va împărţi Dumnezeu gloria cu altcineva? (Isaia 42;8)
Despre autoritatea Turnului de Veghe
11. De ce îi critică Martorii lui Iehova pe catolici, pentru că-l cred pe Papa „Vicarul lui Hristos pe pământ”, când ei însăşi consideră conducerea lor ca fiind „robul credincios şi înţelept” (Matei 24;25) singurul care poate da „hrana spirituală celor credincioşi „ (Turnul de Veghe, febr.1,1952, pag.80). Şi de asemeni, a nu fi de acord cu organizaţia înseamnă a nu fi de acord cu Dumnezeu (Turnul de Veghe, februarie 15, 1976, pag. 124). Nu face aceasta din Conducerea lor un „Vicar” al Hristosului Turnului de Veghe pe pământ?
12. Este atitudinea fiecărui membru al Marii Mulţimi fapta de Rămăşiţă unsă, factorul hotărâtor în acordarea vieţii veşnice sau a morţii, după cum susţine Turnul de Veghe din august 1, 1981, pag.26).
13. Dacă Societatea Turnul de Veghe nu este un profet „inspirat” al lui Iehova, atunci de ce martorii trebuie sa-i dea ascultare necondiţionată? Poţi să-ţi manifeşti public dezacordul cu organizaţia? (Turnul de Veghe, febr. 1, 1952, pag. 79 şi 80)
– Din moment ce este vorba de destinul tău veşnic, n-ar trebui să ai dreptul de a-i pune la încercare „pe cei ce-şi zic apostoli?” (II Corinteni 11; 13-15; Apocalipsa 2;2)
Despre traducerea „New World”
14. De ce traducătorii acestei traduceri nu-şi dezvăluie numele? Dacă n-o fac din smerenie, atunci de ce scriitorii Noului Testament au făcut-o? Nu au fost ei îndestul de smeriţi?
15. De ce au adaugat de 4 ori cuvantul „celelalte” în Coloseni 1; 16, 17?
16. Dacă Iisus e „un dumnezeu” potrivit lui Ioan 1; 1 în această traducere, există oare doi Dumnezei, unul Atotputernic şi unul puternic?
– Dacă Iisus e „un dumnezeu” este unul adevărat sau unul fals?
17. În traducerea engleză din greaca a Apocalipsei 5;10 (versiunea „Kingdom Interlinear”) se spune că cei care vor „cânta o cântare noua” vor împărăţi „peste” pământ sau „pe” pământ?
18. În Apocalipsa 14;1-3 cei 144.000 se află „în faţa tronului” în ceruri. În Apocalipsa 7;9-15 „marea mulţime” se află „în faţa tronului” închinându-se „în templul său”. Din nou, în Apocalipsa 19;1 se spune ca „mulţimile” sunt „în ceruri”. Sunt oare în ceruri sau pe pământ?
19. Iisus mijloceşte pentru marea mulţime sau numai pentru cei 144.000 după cum susţine Turnul de Veghe din aprilie 1, 1979 (pag. 31)?
20. „Rămăşiţa unsă” este mijlocitoare pentru marea mulţime? Vezi Turnul de Veghe din noiembrie 15, 1979 (pag.24-27)
21. În doctrina Turnului de Veghe mântuire înseamnă să-ţi însuseşti cunoştinţe despre Dumnezeu şi Hristos (Ioan 17;3 traducerea NW) şi nu să-L cunoşti pe Dumnezeu printr-o relaţie personală. Dacă ar fi aşa de ce le-ar mai spune Hristos la judecată celor condamnaţi „Niciodată nu v-am cunoscut?” Nu ştie El totul despre aceşti oameni?
Despre înviere
22. Ce ne învaţă Ioan 2;19-21?
23. După cum se spune în Faptele 2;24-26, pentru ce anume se odihneşte trupul lui Hristos în nădejde?
24. Vorbeşte Pavel unor credincioşi care au în ei Duhul Sfânt în Romani 8? Spune el în versetul 11 că Duhul Sfânt „va da viaţă trupurilor lor muritoare”?
25. Dacă Iisus nu a înviat din morţi în acelaşi trup care a fost în mormânt, ce semnificaţie are mormântul gol?
– Dacă ucenicii n-au crezut în învierea în trup a lui Iisus, de ce s-au dus iute la mormânt să se convingă că Iisus a înviat?
Despre date profetice
26. Turnul de Veghe consideră că timpul Neamurilor a început în 607 înainte de Hristos, când Ierusalimul a fost distrus, a durat 2520 de ani şi s-a încheiat în 1914. Dacă este aşa, cine în afară de Turnul de Veghe spune că Ierusalimul a căzut în 607 înainte de Hristos? De ce toţi istoricii susţin că Ierusalimul a căzut în 586/587 înainte de Hristos?
27. Nu spune Pavel că trebuie să respectăm masa de aducere aminte „până va veni El?” (1 Corinteni 11;26) N-a venit Iisus în 1914?
28. În Romani 11;1 Pavel vorbeşte despre Israelul firesc (poporul evreu), sau în sens figurativ despre Israelul spiritual (cei 144.000, după cum susţine Turnul de Veghe)? Dacă vorbeşte despre Israelul spiritual, cei 144.000, atunci de ce-I numeşte „orbi” şi „duşmani ai Evangheliei” în vers. 25 şi 28?
– Dacă Dumnezeu i-a chemat pe evrei să fie poporul său ales, implică această chemare pocăinţa sau nu? (vezi. vers. 29)
Despre Duhul Sfânt
29. Este oare Iehova un duh? Este El o fiinţă „personală”? Este Iisus un duh? este El o fiinţă „personală”? Este Satan un duh? Este el o fiinţă „personalaă”? Sunt îngerii duhuri? Sunt ei fiinţe „personale”?
– Este Duhul Sfânt un duh? Este El o fiinţă „personalaă”? De ce nu? De ce toate duhurile sunt fiinţe personale dar Duhul Sfânt nu este?
30. Dacă Duhul Sfânt nu este o fiinţă personală, cum poate El să poarte o conversaţie personală? Vezi Fapt. 8;29, 10;19, 13;2, 21:11; Apoc.2;7, 11, 17, 19 şi 3;6, 13, 22.
„Trebuie să analizăm propriile noastre convingeri, dar şi pe cele ale oricărei organizaţii religioase cu care venim în contact. Sunt convingerile acesteia în deplină armonie cu, Cuvântul lui Dumnezeu sau sunt bazate pe tradiţii omeneşti? Dacă iubim adevărul nu ne va speria o astfel de analiză. Fiecare din noi ar trebui să dorească sincer să cunoasca voia lui Dumnezeu cu privire la el şi apoi s-o împlinească.” Adevărul care duce la viaţa veşnică, pag.13
Invitaţie: Când vom ajunge în faţa scaunului de judecată al lui Hristos, ne vom închina în faţa Lui şi-L vom mărturisi ca Domn (Fil. 2;10, 11 şi Isaia: 45;23). Toţi vom da socoteală de atitudinea noastră faţă de Hristos, obiectul credinţei creştine. Pe ce bază veţi fi primiţi de El? Trebuie să vă decideţi în privinţa credinţei dumneavoatră. Veţi prefera dogma impusă a unei organizaţii omeneşti şi deci păcătoase? Sau credinţa biblică în Mântuitorul Cel fără de păcat?
www.ortodoxia.md