Hristos s-a Înălţat!

0
516
Hristos s-a Înălţat!
Cu deosebită solemnitate mănăstirea Noul-Neamţ a sărbătorit sărbătoarea Înălţării Domnului care îşi prăznueşte şi hramul mănăstirii. Împreună cu obştea mănăstirii de bucuria sărbătorii sau alipit sute de închinători.
Rugăciunile închinate Domnului se revărsau cu o deosebită cântare care răsuna în inimile credincioşilor. Părintele stareţ, arhimandritul Paisie, a menţionat valoarea şi însemnătatea acestei sfinte sărbători pentru întreaga ortodoxie, spunând, că Hristos care s-a înălţat la ceruri nu ne-a lăsat orfani ci a făgăduit pe Duhul Sfânt care va fi Mângâietor pentru cei care vor crede şi vor urma pe Dânsul. Felicitând pe toţi credincioşii, în deosebi a felicitat pe fraţi, cu hramul mănăstirii în care se nevoiesc. I-a chemat pe toţi şi le-a dorit o râvnă deosebită spre urmarea poruncilor Mântuitorului Hristos.
Cu adevărat s-a Înălţat Hristos!
md.chitcani.ru