Drept aceea, mergând, învăţaţi toate neamurile… (Articolul integral)

0
2101
Drept aceea, mergând, învăţaţi toate neamurile…
Martorii lui Iehova iubesc foarte mult versetul acesta. Atunci când cineva îi întreabă de ce bat din poartă în poartă, imediat deschid Sfânta Scriptură la Evanghelia de la Matei, ultimul capitol, şi îţi citează repejor versetul de mai sus. La prima vedere aşa e, dar de fapt…
Versetul dat, iar mai bine zis ultimile versete ale capitolului dat, merită o cercetare mai minuţioasă. Haideţi să le luăm pe rând.
Să citim nu ca sectanţii, doar jumătate de verset şi acela stâlcit. Dacă vă aduceţi aminte, comuniştii făceau astfel, în timpul prigoanei ateiste. Ziceau că însăşi Biblia scrie că nu există Dumnezeu, citând Psaltirea. De fapt acolo scrie: „Zisa cel nebun în inima sa: „Nu este Dumnezeu.” Ca să nu procedăm astfel, cităm de mai sus.
1. Şi apropiindu-Se Iisus, le-a vorbit lor zicând: „Datu-mi-s-a toată puterea în cer şi pe pământ” (Matei 28,18). De aici apar mai multe întrebări ce se referă la doctrina falsă a sectei date.
Martorii lui Iehova învaţă că Iisus Hristos nu este Dumnezeu, ci este Arhanghelul Mihail, care este limitat în putere. De asemeni, ei afirmă că Iisus Hristos a primit putere de la Tatăl în cer, abea la anul 1914. Deci, reiese că până la acel an, Iisus Hristos nu a avut putere, cel puţin în cer. Cine dar minte, Iisus Hristos, care în anul 33 al erei noastre, înainte de înălţarea Sa la cer, zice că toată puterea Ia fost dată în cer şi pe pământ, s-au Martorii lui Iehova, care afirmă că Iisus Hristos a primit puterea abia la 1914? Mai ales că prin cuvântul Mântuitorului „toată”, eu înţeleg anume „toată”, şi nu doar o parte din putere. Toată este toată. Fără de limite şi fără de excepţii. Ceva nu merge. Ceva nu este corect în învăţătura acestora. Ori teologia ortodoxă spune foarte clar, că nu există moment, în care să nu fi fost Tatăl împreună cu Fiul sau Fiul să nu fi fost împreună cu Tatăl. Ca Dumnezeu, ei totdeauna au fost UNA, dimpreună cu Duhul Sfânt.
2. Drept aceea, mergând, învăţaţi toate neamurile… (Matei 28,19). Pe cine trimite Domnul nostru Iisus Hristos la apostolat? Pe cei ce au mai fost trimişi, adică pe cei care erau de faţă în momentul înălţării la cer a Domnului nostru Iisus Hristos. De ce zic aşa? Citiţi Matei 28, 16. Acolo scrie că au mers cei unsprezece, mai târziu şi toţi ceilalţi ce erau din rândul apostolilor, inclusiv cei ce au primit harul Duhului Sfânt la Cincizecime, şi toţi cei ce au primit punerea mâinilor pe cap de la Apostoli sau Episcopi.
– a. Ca să vă convingeţi încă odată în plus de acest adevăr, mai vedeţi alte pagini ale Sfintei Scripturi: „Şi pe unii i-a pus Dumnezeu, în Biserică: întâi apostoli, al doilea prooroci, al treilea învăţători, apoi pe cei ce au darul de a face minuni, apoi darurile vindecărilor, ajutorările, cârmuirile, felurile limbilor. Oare toţi sunt apostoli, oare toţi sunt prooroci? Oare toţi învăţători, oare toţi au putere să săvârşească minuni?” (I Corinteni 12, 28-29) Eu zic, puteţi citi întreg capitolul şi următorul. Veţi înţelege şi mai bine mesajul ce vrea să ni-l transmită Sfântul Apostol Pavel. Aşadar, încă odată accentuiez. Nu toţi sunt apostoli, nu toţi sunt propovăduitori.
Noi suntem Biserica lui Hristos, iar toţi creştinii sunt mădulare ale acestei Biserici. Aşadar, cum vaţi imagina o Biserică, sau un organism uman, care este totul cap, sau totul picioare, sau totul mâini? Este de neimaginat. Aşadar, de neimaginat este să fie toţi aşa cum sunt Martorii lui Iehova învăţători. Ei cu toţii merg la propovăduit! Dar cum este posibil? Aceasta contravine învăţăturii Sfintei Scripturi, după cum foarte clar am demonstrat din versetele citate mai sus.
– b. Tot aici, mă întreb de ce Martorii lui Iehova folosesc foarte des o chestie foarte urâtă. Aici ei zic că, totuşi toţi au fost trimişi la apostolat. Ei bine, să admitem prin absurd, că aşa este. Dar de ce nu admit că cuvintele Mântuitorului despre trupul şi sângele Său se referă la toţi? Zice Mântuitorul la cina cea de taină: „Luaţi mâncaţi, acesta este trupul Meu”. Apoi paharul de vin: „Beţi dintru acesta toţi, acesta este Sângele Meu”. Iar mai apoi spune foarte clar: „Cine nu va mânca trupul Meu şi nu v-a bea Sângele Meu nu v-a avea viaţă veşnică”. Aici ei afirmă că cuvintele date se referă doar la Apostoli. De ce aici doar la Apostoli, iar dincolo la toţi? Nu este oare o aberaţie? Nu este oare o minciună foarte bine muşamalizată de Martori?
c. Mai mult ca atât, nimeni nu mergea pentru a propovădui, până în acel moment, până când nu avea punerea mâinilor pe cap, prin care se săvârşea transmiterea Harului Duhului Sfânt. Unde este această transmisiune la Martorii lui Iehova? Unde este la ei punerea mâinilor pe cap? Unde este preoţia Noului Testament, care săvârşeşte de fapt transmiterea Darului? Şi la acest capitol, Martorii au cam dat-o în bară!
3. Botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh… (Matei 28,19). Eu zic că aici avem mai mult de discutat, dar aceste studii vor fi aprofundate atunci când vom discuta despre înţelesul greşit al sectei despre Sfânta Treime, despre Dumnezeu întreit în feţe: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt. Acum vreau să atrag atenţia asupta altui moment. Nu prea îi auzi pe iehovişti să vorbească despre Tatăl, Fiul şi despre Duhul Sfânt. Venind la casa ta, ei vor începe a vorbi despre nu ştiu care veste bună, despre numele unic al lui Dumnezeu Tatăl, uitând că Dumnezeu, de fapt, se descoperă în Biblie sub mai multe nume, sau ducând lumea în eroare cu diferite texte foarte de mult pregătite, bine analizate şi infiltrate cu atenţie în conştiinţa iehoviştilor. Dar despre botezul ce trebuie săvârşit în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, eu cel puţin nu am auzit niciodată ca ei să vorbească despre aceasta. Dar totodată, mă întreb, cum poţi să botezi în numele Tatălui, care este Dumnezeu Tatăl Atotoţiitorul, al Fiului, care este de fapt, după învăţătura Martorilor lui Iehova Arhanghelul Mihail şi al Sfântului Duh, care după aceiaşi învăţătură sectantă nu este decât o energie prin care lucrează Dumnezeu sau după cum iubesc să spună martorii lui Iehova folosind analogii, este ca energia electrică. Poate oare Dumnezeu să dea o astfel de poruncă, ca să fie săvârşit botezul în numele lui Dumnezeu, a unui Arhanghel şi a unei energii ale sale? Ceva nu iese. Dacă cercetăm mai atent Scriptura, ne convingem că înţelesul acestora este complet greşit, eronat ba mai mult, lipsit de orice frică şi înţelepciune. Ori dacă acceptăm înţelesul creştin-ortodox al Sfintei Scripturi, clarificăm că Botezul de fapt trebuie săvârşit în numele lui Dumnezeu, care este de fapt întreit în feţe, Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, Treimea cea de o fiinţă şi nedespărţită.
4. Învăţându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă, şi iată Eu cu voi sunt în toate zilele până la sfârşitul veacului. Amin. (Matei 28, 20). Versetul dat la fel prezintă un interes enorm în prezentarea învăţăturilor greşite a Sectei Martorii lui Iehova. De ce? Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, după ce trimite pe Apostoli la propovăduirea Evangheliei, le spune foarte clar, „Şi iată, Eu sunt cu voi, până la sfârşitul veacului…” Ce înseamnă cu voi? Înseamnă şi cu mine şi cu Mitropolitul Vladimir, şi cu Patriarhul Daniil şi cu Patriarhul Chiril şi cu toţi cei care cred în duh şi în adevăr, creştini adevăraţi de pretutindeni, din întreaga lume. Altfel spus, Iisus Hristos este prezent pretutindeni. Cum oare poate un arhanghel, să fie prezent pretutindeni, ori omniprezenţa poate fi specifică doar lui Dumnezeu? Numai Dumnezeu poate fi prezent pretutindeni, pe când o creatură este limitată în timp şi în spaţiu. Eu pot fi prezent doar acolo unde sunt. Poate prin telefon, poate prin televizor, prin internet, mai pot fi prezent pe undeva, dar nu cu trupul, ci doar cu imaginea şi cu vocea mea. Cu gândul pot zbura şi până la cer, dar în rest sunt limitat în timp şi în spaţiu. Iisus Hristos a înviat ştim destul de bine în trup, acest adevăr este întărit de apostolul Toma şi de mormântul gol. Cu acelaşi trup, Sa înălţat şi la cer, respectiv, Hristos este în trup. Cum dar El poate fi prezent pretutindeni? Eu spun doar cu Dumnezeirea Sa, pe care nu şi-a pierdut-o niciodată, după cum de fapt mărturisim noi ortodocşii, care spunem: „Dumnezeu adevărat şi Om adevărat”. Sau în crez, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat.
Tot aici, îmi aduc aminte că iehoviştii, atunci când îi întrebi unde au fost până în secolul XIX răspund cu pilda neghinei, adică a venit cel rău şi a semănat neghina, etc. Întrebarea este următoarea. Bine, într-adevăr cel rău a semănat neghina, dar totuşi, el nu a zmuls grâul. Pe parcursul celor 2000 de ani de creştinism trebuia neapărat să vedem măcar câţiva martori, adică măcar câteva seminţe de „grâu”. Iar a afirma că Galileo Galilei, sau alţii au fost martori este o prostie adevărată. În mod normal, neapărat trebuie să vedem de-a lungul timpului ceva martori, dacă ei într-adevăr se trag înainte de Hristos, dacă ar fi să credem celor spuse de ei, dar nu prea vedem.
Ortodoxia are o cale foarte bine conturată, avem Biserica primară şi după ea, pas cu pas se perindă o adevărată istorie, plină de amărăciune, dar şi de mângâiere, pentru faptul că cuvintele Mântuitorului: „Iată Eu sunt cu voi…” s-au îndeplinit întocmai. Este neghina, care permanent a însoţit grâul ortodox, dar este şi Mântuitorul care ne asigură de prezenţa Sa. Aşadar, ce avem de înţeles, că Mântuitorul nu are dreptate, atunci când spune că va fi cu noi, sau că Martorii rătăcesc intenţionat sensul Sfintei Scritpuri, pentru ca să-şi asigure aşa zisa „corectitudine” a învăţăturii lor?
Vă rog mult să atrageţi atenţia asupra faptului că acestea sunt doar câteva dintre versetele din Sfânta Scriptură tratate incorect s-au deloc, s-au pur şi simplu muşamalizate de Martorii lui Iehova. Numai că, astfel, ei au procedat cu întreaga Sfântă Scriptură! Adevărul vă va face vii! Atât timp cât în ei nu este adevăr şi nici măcar nu doresc să-l afle, este greu de a discuta ceva cu ei, aşa că mai bine să ne păzim ca de foc de rătăcirile lor. Nu vă temeţi, zice Sfânta Scriptură, de cei ce vă pot răpi trupurile, ci mai degrabă temeţi-vă de cei ce vă pot răpi sufletele.
Toate aceste versete şi concluzii au fost întărite în urma a mai multe discuţii purtate de mine personal cu Martorii lui Iehova din s. Lucaşeuca şi nu numai.
Preot Iulian Raţă