Dialog şi cooperare responsabilă între popoare, culturi şi religii

0
781
Dialog şi cooperare responsabilă între popoare, culturi şi religii
În ziua de 22 mai 2009, la Reşedinţa Patriarhală, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a primit pe Alteţa Sa El-Hassan Bin Talaal, Prinţul Iordaniei. Alteţa Sa a adus la cunoştinţa Preafericirii Sale iniţiativa Centrului pentru dialog interreligios şi intercultural de la Geneva, înfiinţat la iniţiativa mai multor personalităţi ale lumii religioase, de a oferi burse de studii doctorale şi post-doctorale pentru cercetare, cu scopul promovării înţelegerii şi respectului între popoare, culturi şi religii. Prinţul Iordaniei a oferit în dar Preafericitului Părinte Patriarh Daniel o ediţie de lux a cărţilor sfinte ale celor trei religii monoteiste: creştinismul, islamul şi iudaismul, tipărite în limbile originale greacă, arabă şi ebraică, ca simbol al dialogului şi păcii între popoare credincioase.
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a mulţumit pentru aceste daruri simbolice şi a subliniat importanţa unor demersuri care contribuie la o mai bună cunoaştere şi înţelegere între slujitorii şi credincioşii celor trei religii monoteiste. În acest sens, Preafericirea Sa a menţionat coexistenţa paşnică îndelungată dintre creştinii, musulmanii şi evreii din România, în special din Dobrogea, şi a reliefat rolul dialogului şi al conlucrării responsabile dintre popoare de culturi şi credinţe diferite, ca singură cale de promovare în societatea de astăzi a unor valori religioase şi morale comune, într-o lume afectată nu doar de criza economică, ci, mai ales, de o criză spirituală profundă, ca urmare a secularizării.
Sectorul relaţii bisericeşti şi interreligioase al Patriarhiei Române