Rugăciune catre Mîntuitorul Hristos

0
1629

Hristose, Lumina cea adevărată, Care luminezi şi sfinţesti pe tot omul ce vine în lume, să se însemneze peste noi lumina feţii Tale ca într-însa să vedem lumina cea neapropiată. Îndreptează paşii noştrii spre lucrarea poruncilor Tale, pentru rugăciunile Preacuratei Tale Maici şi ale tuturor sfinţilor tăi.Amin.