Păcatele cele mai grele

0
1911
Păcatele cele mai grele:

Cele împotriva Duhului Sfînt
1. Necredinţa sau nepăsarea faţă de Dumnezeu, Cel în Treime mărit.
2. Ura împotriva lui Dumnezeu.
3. Deznădejdea în marea milostivire a lui Dumnezeu şi în purtarea de grijă faţă de noi, sau prea marea încredere în atotbunătatea lui Dumnezeu, încredere care te face să săvîrşeşti fără contenire păcate, socotind că Dumnezeu te va ierte chiar dacă nu te îndrepţi.