Patriarhia Rusă îngrijorată de prigonirea creştinilor în diferite ţări

0
886
Patriarhia Rusă îngrijorată de prigonirea creştinilor în diferite ţări
Patriarhia Rusă şi-a manifestat îngrijorarea faţă de încălcarea drepturilor creştinilor din întreaga lume. Luând cuvânt la masa rotundă care a avut loc la Viena, la sediul OSCE, Episcopul Ilarion a atras atenţia la problemele cu care se lovesc creştinii din Cipru şi Cosovo. Vladâca a chemat ca organizaţia să monitorizeze situaţia la faţa locului şi să depună toate eforturile pentru corectarea acestei situaţii. La rândul său, Prot. Vsevolod Ciaplin, a amintit că Legislaţia Internaţională garantează libertatea religioasă, or aceasta înseamnă că avem dreptul nu doar de a mărturisi credinţa noastră dar şi de a activa, în concordanţă cu convingerile date. După părerea sa, organismele internaţionale au menirea de a menţine şi întări libertatea creştinilor, cât şi a altor oameni ce cred. Dumnealui a acentuat că sistemul de învăţământ patronat de stat este dator să stimeze viziunea celor ce se învaţă. El a atras atenţia la numărul în creştere a atentatelor asupra clădirilor sau bisericilor creştine sau profanarea simbolurilor creştine.
La această masă au luat parte membrii tuturor statelor OSCE, reprezentanţii diferotor confesiuni religioase, cercetători şi oameni de ştiinţă.
www.pravoslavie.ru

 

объявления в вышгороде