Mesajul Patriarhului Daniel la trecerea la cele veşnice a maestrului Ion Dolănescu

0
818
Mesajul Patriarhului Daniel la trecerea la cele veşnice a maestrului Ion Dolănescu
Am aflat cu multă durere în suflet de trecerea neaşteptată la cele veşnice a distinsului artist liric Ion Dolănescu, personalitate de seamă a folclorului muzical românesc, om de cultură şi de înaltă ţinută morală.
Născut în ţinutul Dâmboviţei, Ion Dolănescu s-a inspirat direct din filonul artistic al satului românesc şi a cântat, ca nimeni altul, bucuriile şi tristeţile oamenilor, fumuseţile locurilor natale şi ale sufletului românesc. Întreaga sa viaţă şi-a dedicat-o cultivării valorilor perene ale folclorului românesc autentic, fiind cunoscut ca un prestigios cântăreţ popular, creator de muzică şi versuri populare, personalitate marcantă a elitei muzicale populare româneşti. Dumnezeu a rânduit să-l cheme la Sine în această perioadă a Postului Mare, de urcuş spre Înviere, poate tocmai pentru că viaţa sa, dăruită cu har şi jertfelnicie muzicii şi slujirii semenilor, devenise ea însăşi un urcuş al cântării aducătoare de bucurie şi lumină în suflet.
Dacă în filosofia antică greacă, muzica era considerată un mijloc de a restabili liniştea în suflet, muzica populară românească autentică reuşeşte mai bine decât orice formă de consolare verbală, să-l deschidă pe om spre Dumnezeu şi spre semenii săi. Creaţia componistică deosebită a maestrului Ion Dolănescu, marea sa dragoste pentru tradiţiile populare autentice româneşti, mesajul muzicii sale interpretată cu atâta măiestrie, cu un accent personal, inconfundabil, sunt mărturie a legăturii pe care a păstrat-o şi a cultivat-o mereu cu Biserica strămoşească şi cu valorile creştine roditoare în opere de artă. Activitatea sa artistică, bogată şi inspirată, reprezentată în diferite genuri ale muzicii populare, a fost apreciată cu numeroase Discuri de aur în ţară şi în străinătate, cu numeroase premii şi distincţii şi, în special, cu dragostea şi preţuirea publicului de pretutindeni. Verticalitatea sa morală, competenţa sa artistică şi spiritualitatea sa creştină au făcut din el o făclie de lumină a culturii muzicale populare româneşti, un model demn şi inspirator pentru generaţia tânără. În aceste clipe de tristă despărţire suntem alături de familia îndoliată, de întristata comunitate a artiştilor lirici români şi de toţi cei ce l-au cunoscut şi l-au preţuit pe maestrul Ion Dolănescu. Rugăm pe Hristos-Domnul să odihnească în locaşurile Sale de lumină şi în cântările îngerilor sufletul adormitului robului Său Ion Dolănescu şi să-i dăruiască bucuria pe care o împărtăşeşte El celor ce au înmulţit talanţii primiţi de la Dumnezeu (Cf. Matei 25, 14-29)!
Veşnica lui pomenire din neam în neam!
Cu părinteşti condoleanţe pentru familie şi sentimente de profundă preţuire pentru memoria sa, din partea Bisericii Ortodoxe Române,
† DANIEL
Patriarhul României

рассада оптом купить