În Duminica a III-a din Post, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit un un cuvânt de învăţătură în Paraclisul Reşedinţei patriarhale

0
1080
În Duminica a III-a din Post, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit un un cuvânt de învăţătură în Paraclisul Reşedinţei patriarhale
Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a ţinut ieri, 22 martie a.c., un cuvânt de învăţătură în Paraclisul Reşedinţei patriarhale, în care a reliefat înţelesurile duhovniceşti ale Evangheliei Duminicii a III-a din Sfântul şi Marele Post al Paştelui, numită şi Duminica Sfintei Cruci. Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a explicat semnificaţiile Sfintei Cruci în viaţa Bisericii şi în viaţa creştină, arătând că lepădarea de sine şi luarea crucii proprii sunt condiţii ale urmării lui Hristos, iar urmarea însăşi a lui Hristos înseamnă unirea cu El prin credinţă, prin împlinirea poruncilor Lui şi prin împărtăşirea cu Sfintele Taine.
Patriarhul României a arătat că, în cadrul acestei Evanghelii, Mântuitorul Iisus Hristos ne învaţă că nimic în lumea aceasta nu poate să aibă o valoare mai mare decât sufletul. Părintele Patriarh a subliniat în cuvântul său că „grija pentru mântuirea sufletului trebuie să fie cea mai importantă constantă şi consistentă preocupare a vieţii creştine. Grija pentru ceea ceea ce este netrecător, pentru ceea ce este nemuritor, pentru mântuirea sufletului trebuie să fie centrul atenţiei şi centrul vieţii noastre. Mântuitorul Iisus Hristos arată că lumea materială întreagă, pământul şi tot universul, nu are atâta valoare cât are fiecare suflet omenesc, pentru că în sufletul uman se reflectă Dumnezeu Însuşi. Omul fiind singura fiinţă creată după Chipul lui Dumnezeu Cel Veşnic şi nelimitat, este chemat la viaţă veşnică şi nelimitată. Valoarea spirituală a omului este incomensurabil mai mare decât toate valorile materiale, trecătoare, limitate în spaţiu şi în timp, din lumea aceasta”.
Preafericirea Sa a subliniat faptul că Mântuitorul Iisus Hristos a arătat, în Evanghelia ce s-a citit ieri, la Sfânta Liturghie, că cine se leapădă de El în neamul acesta şi Fiul Omului se va lepăda de el atunci când va veni la judecată cu sfinţii îngeri. Patriarhul Daniel a evidenţiat că Evanghelia ne arată că nu este suficient să credem în taină şi să ne rugăm în particular, ci credinţa trebuie să fie mărturisită şi în public, pentru că cine se ruşinează să mărturisească pe Hristos pierde foarte mult, fiindcă nici Hristos nu-l va mărturisi înaintea lui Dumnezeu-Tatăl. „Ţinta finală, scopul final al vieţii Bisericii este trecerea prin suferinţa crucii, prin bucuria Învierii şi împărtăşirea de slava împărăţiei cerurilor. Mântuitorul Iisus Hristos, când vorbeşte despre cruce, vorbeşte şi despre slava împărăţiei cerurilor. Prin aceasta, Evanghelia de astăzi vrea să ne arate că există o legătură interioară între Crucea lui Hristos şi Învierea lui Hristos. Taina Învierii lui Hristos este ascunsă în cruce ca iubire jertfelnică, iar slava crucii se vede în Înviere. Forma tainică a Învierii este crucea, şi forma slăvită a crucii este Învierea”, a spus Preafericirea Sa.
În continuare, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a explicat că Sfinţii Părinţi ai Bisericii au rânduit ca, în această Duminică a III-a din mijlocul postului, să acordăm o atenţie deosebită Sfintei Cruci pentru înţelesurile multiple ale ei şi pentru înţelesurile multiple ale postului. „Duminica Sfintei Cruci, din mijlocul Postului Sfintelor Paşti, ne aduce aminte că neînfrânarea sau ne-postirea lui Adam şi neascultarea lui Adam faţă de Dumnezeu se vindecă acum prin post, prin înfrânare, prin răstignirea patimilor egoiste şi prin ascultarea de Dumnezeu. Crucea, ca semn al înfrânării, al răstignirii voii proprii egoiste, pentru a urma voia lui Dumnezeu şi a învia sufletul din moartea păcatului, este, pentru noi, aducere-aminte a lucrării mântuitoare a lui Iisus Hristos de ridicare a lui Adam celui căzut, de înfrânare faţă de lucrurile materiale şi de ascultare faţă de Dumnezeu”, a explicat Părintele Patriarh.
Întâistătătorul Bisericii noastre a arătat, de asemenea, că Duminica Sfintei Cruci este o prefigurare, o preînchipuire, o pregustare, o înainte-vestire a Săptămânii Sfintelor Patimi şi a Învierii. „Duminica a III-a din Post este o pregustare a tainei Sfintei Cruci, nedespărţită de Sfânta Înviere a lui Hristos. Cântările din această duminică ne arată că Sfânta Cruce cea de viaţă făcătoare este numită semn al biruinţei. Este numită izvor al bucuriei, lauda monahilor şi a preoţilor, bucuria Bisericii, lumină a vieţii creştine. Sfânta şi de viaţa făcătoare Cruce a lui Hristos ne luminează în timpul postului, pentru că în ea se ascunde taina iubirii, taina Învierii lui Hristos şi taina învierii sufletului nostru din moartea păcatului. Biserica, prin cântările ei, ne îndeamnă să ne închinăm Sfintei Cruci şi să o sărutăm cu bucurie, ca fiind semn al iubirii lui Hristos, al biruinţei lui Hristos asupra păcatelor, asupra morţii şi asupra diavolului, asupra iadului. Sfânta Cruce este, pentru noi, armă puternică, este semn de biruinţă, pentru că Cel răstignit pe ea este Hristos Cel Atotputernic şi Smerit. Smerenia Lui pe Cruce a biruit mândria diavolului”, a mai spus Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.
www.lacasuriortodoxe.com

казан чугунный купить