A apărut catehismul ortodox „Viu este Dumnezeu”

0
1329
A apărut catehismul ortodox „Viu este Dumnezeu”
La Editura Reîntregirea din Alba Iulia a apărut catehismul ortodox: „Viu este Dumnezeu”, într-o ediţie grafică deosebită. Cartea este la acest moment unul dintre cele mai bune şi sintetice prezentări a învăţăturii de credinţă a Bisericii Ortodoxe.
Conceput în urmă cu 30 de ani în Franţa, de un grup de creştini ortodocşi coordonat de Părintele Cyrille Argenti, catehismul „Viu este Dumnezeu” a fost tradus pentru prima dată în limba română în anul 1992, iar acum vede din nou lumina tiparului într-o nouă traducere şi având inserat 15 icoane color.
Este numit de traducător ca un adevărat „catehism filocalic”, care se axează pe structura anului liturgic de la Crăciun la Paşti.
Catehismul este dedicat Părintelui Cyrille Argenti, Părintelui Constantin Galeriu şi PF Daniel, iniţiatorul proiectului catehetic „Hristos împărtăşit copiilor”.
„… la sugestia Preafericitului Patriarh Daniel s-a demarat un proiect serios de catehizare intitulat „Hristos împărtăşit copiilor”. De fapt, nu numai copiii, ci toţi credincioşii au nevoie de catehizare. Dacă pentru catehizarea copiilor sunt alcătuite manuale, inclusiv pentru cea din biserică, pentru catehizarea tuturor creştinilor punem la îndemână cel mai bun catehism: „Viu este Dumnezeu”. El va ajunge în toate parohiile noastre, acum, la început de an. Este foarte important ca orice om să-şi cunoască învăţătura Bisericii sale. Preoţii îl vor folosi la vecerniile de Duminica”, scrie IPS Andrei, Arhiepiscopul Alba Iuliei în prefaţa acestui catehism, sub titlul „Urgenţa pastorală a catehizării”
„Textul acestui catehism manifestă prin el însuşi deschiderea sa eclezială. Conceput ca un iconostas, sau mai de¬grabă ca un registru al marilor praznice ale anului liturgic, pe care le putem vedea chiar deasupra «uşilor împărăteşti», el se află prins pe parcurs într-un ritm esenţialmente evanghelic, dacă este adevărat ceea ce afirmă cei mai mulţi exegeţi că Evangheliile sunt istorisiri ale morţii şi Învierii Domnului, precedate de simple intro¬duceri. (Olivier Clément).
În postfaţa scrisă de traducător („30 de ani de la apariţia Catehismului «Viu este Dumnezeu» sau Catehismul filocalic”) aflăm mai multe amănunte despre acest catehism şi despre istoria traducerii lui: „În anul 1979 apărea la Paris un catehism , intitulat «Viu este Dumnezeu», alcătuit de către un grup de creştini ortodocşi, care fructificau astfel o experienţă catehetică a ortodocşilor din Franţa, al căror mentor era Părintele Cyrille Argenti (1918-1993). Cartea purta trei cuvinte însoţitoare ale vlădicilor ortodocşi Meletie şi Antonie şi al teologului francez Olivier Clément (1921-2009), dovedindu-se din capul locului rodul unei ortodoxii care-şi trăia majoratul catehetic într-un Occident tot mai secularizat şi, prin aceasta, mai descreştinat. Acest catehism s-a născut din întâlnirea unor experienţe catehetice realizate în câteva parohii ortodoxe din Paris şi Marsilia, autorii fiind de origine rusă, greacă dar şi francezi pur-sânge, convertiţi la ortodoxie, coordonaţi de Părintele Cyrille Argenti, parohul bisericii greceşti din Marsilia, un preot cu o bogată experienţă şi o autentică vocaţie catehetică, implicat în cadrul Frăţie Ortodoxe din Europa occidentală. Cu alte cuvinte, catehismul s-a născut din comuniunea euharistică a unei ortodoxii deschise, neconfesionaliste, neîncremenită în etnicisme identitare , unind cele două dimensiuni, fraternă şi paternă, într-o Biserică dinamică, obligată să-şi definească conturul într-un mediu pluralist. Autorii nu bănuiau atunci că această carte va deveni cel mai apreciat catehism ortodox din perioada modernă, fiind tradus ulterior în mai multe limbi şi asumat, nu doar de diaspora ortodoxă occidentală ci şi de multe dintre Bisericile Ortodoxe din Europa de Est, după căderea comunismului.
«Viu este Dumnezeu» a fost astfel unul dintre primele catehisme ortodoxe apărute în România după decembrie 1989. Părintele Constantin Galeriu, profesorul de Catehetică şi Omiletică de la Bucureşti, l-a editat pentru prima dată în limba română, în atmosfera de confuzie şi neaşezare în care se afla lumea românească de atunci, în primii ani după căderea regimului dictatorial, printre mineriade şi mitinguri. Aşa cum a putut fi editat el la acea vreme, pe hârtie de ziar şi cu icoane reproduse alb-negru, catehismul şi-a făcut datoria pentru generaţia celor ce erau studenţi în anii 90 şi nu numai. Într-un fel, el devenit catehismul generaţiei care făcea trecerea de la ateismul comunist la libertate civilă şi religioasă.
Au trecut, iată, 30 de ani de la apariţie şi, în contextul maturizării progresive a unei conştiinţe catehetice şi al iniţierii unor proiecte catehetice parohiale la nivelul ortodoxiei româneşti, am socotit că este momentul potrivit al unei noi ediţii în limba română a acestui catehism, o ediţie care să omagieze prin calitate atât intenţia autorilor francezi cât şi pe aceea a primului editor în română. În acest sens, cu binecuvântarea şi încurajarea ÎPS Andrei, Arhiepiscopul Alba Iuliei, una dintre marile conştiinţe catehetice din BOR, am purces la realizarea acestei ediţii a doua în română a catehismului ««Viu este Dumnezeu», care cuprinde o nouă traducere, îmbunătăţită, în primul rând, prin identificarea tuturor pasajelor, mai mici sau mai mari, omise în prima ediţie dar şi prin calitatea limbii, şi în al doilea rând prin repertoriul iconografic selectat pentru ilustrare. Am încercat să redăm ideea iniţială a unui catehism frumos, asemenea unei catedrale sau a unui iconostas care să invite prin frumuseţea lui la descoperirea Tainei pascale pe care o cuprinde.
Reeditarea catehismului «Viu este Dumnezeu» într-un veşmânt iconografic şi logosic înnoit este un prilej fericit de omagia deopotrivă pe Părintele Cyrille Argenti şi pe Olivier Clement, teologul pascal al perioadei postmoderne, trecut la Domnul chiar în timpul pregătirii finale a acestei ediţii, şi nu în ultimul rând pe harismaticul Părinte Galeriu, cel cu inimă şi gură de apostol în anii din urmă. Considerăm şi noi, împreună cu primul editor român, pomenit mai devreme, că acest catehism este un dar binecuvântat al creştinilor ortodocşi din Marsilia pentru cei din România, locul de baştină al Sfântului Ioan Cassian (360-435), ale cărui moaşte străjuiesc vechea lor cetate.
In acelaşi timp, metoda catehetică folosită în cadrul acestui catehism, prin recuperarea pedagogiei Bisericii nedespărţite, a unei preemineţe a frumuseţii, a tipologiei biblice şi liturgice patristice, a muzicalităţii hristologice a Jertfei şi îndumnezeirii euharistice, constituie o pledoarie pentru regăsirea acelui geniu creştin al unui Orient-Occident al sintezei între inteligenţă şi taină, între vechi şi nou, pe care Părinţii Bisercii l-au făurit şi care se cuvine să-l redescoperim astăzi. Deşi presupune de multe ori o credinţă implicită, catehismul «Viu este Dumnezeu» este o invitaţie la împreună-savurarea Cuvântului Vieţii, făcută cateheţilor, preoţilor, părinţilor, copiilor, tinerilor, studenţilor şi tuturor celor care doresc să-şi asume Botezul şi credinţa pe care el se întemeiază: prezentarea catehetică a Patimilor şi a Învierii Domnului este pusă astfel imediat în legătură cu pre¬zentarea Botezului nostru şi a încreştinării fiecăruia ca pătrundere a Tainei pascale şi cinzecimice a lui Dumnezeu în noi înşine, ca Paşti şi Cincizecime personale, perpetuate prin Cincizecimea euharistică permanentă a Bisericii. Facem această invitaţie cu conştiinţa adevărului mărturisit în motto-ul acestei postfeţe: Hristos este catehismul nostru!”, scrie Părintele Ioan Nicolae în postfaţa catehismului.
Radio Reintregirea

б у авто в литве