La început de drum!

0
1953
La început de drum!

 

 

Ţin să mulţumesc Bunului nostru Dumnezeu care ne-a ajutat şi ne ajută zi de zi pe calea mântuirii sufletului. În aceste zile rugăm şi cerem binecuvântarea Domnului asupra acestei lucrări căreia punem început.
Fiecare dintre noi, odată născuţi pe acest pământ, ne aflăm în căutarea adevărului etern, în căutarea unui adevăr care să rămână neschimbat.

De unde venim, pentru ce venim, pentru cât timp venim şi când vom pleca. Unde vom pleca, ce este acolo unde vom pleca, ceea ce facem aici ne ajută sau nu acolo? Fiecare a încercat să-şi dea un răspuns propriu la toate aceste întrebări. Cineva a găsit adevărul acela etern, în ştiinţă. Cineva şi la găsit în lumea care-l înconjoară. E imposibil de a nega faptul că acel adevăr a fost găsit de alţii şi în pahar, în care au considerat ei de  cuviinţă de a-şi înneca toate întrebările sale.
Biserica Ortodoxă şi-a găsit propriul său răspuns – în Dumnezeu, Creatorul acestui Univers. Desigur nu este neapărat ca toţi să fie de acord cu ceea ce spunea Ea despre eternitate. Dar dovezile pe care le expune Ortodoxia sunt intacte, iată, aproape 2000 de ani.
Dea lungul acestui timp sau găsit şi dintre cei care au negat, care au pus acest adevar la îndoială, care au căutat un alt adevăr. Zădarnică lea fost truda. Ortodocşii care se sprijină pe adevăr ţin intacte cuvintele Mântuitorului nostru „Adevărul vă va face vii”. Acest Adevăr ţin să-l aduc şi eu în aceste pagini, acesibil pentru toţi.
Promovarea şi răspândirea Evanghliei lui Hristos, Dumnezeul nostru rămâne datoria sfântă a celor ce sunt păstori de suflete. Ţinem şi noi să ne îndeplinim misiunea de a Slăvi pe Dumnezeu, pentru că dacă vom tăcea noi pietrele vor striga, după cum veşnic aminteşte fiecăruia dintre noi Sfânta Scriptură. Apărarea Credinţei Ortodoxe, apărarea Adevărului etern în faţa a toţi ereticii şi sectanţii care cutreieră aceste pământuri ce răsuflă cu Ortodoxia, este datoria Sfântă a noastră. De fapt, nu poate să cadă credinţa şi adevărul etern al ortodoxiei, pentru că Hristos este cel ce a întemeiat-o, El a spălat-o cu scump sângele său. Apostolii, mucenicii, cuvioşii, ierarhii, pustnicii şi toţi sfinţii sunt cei care întocmai L-au urmat pe Împăratul cerului şi al pământului. Biserica noastră se ţine pe Dragostea lui Dumnezeu faţă de noi oamenii şi acel scump şi sfânt sânge pe care l-au vărsat toţi cei enumeraţi mai sus, începând cu Fiul, cel Unul Născut.
Dar, cu toate acestea, nu trebuie nici-odată să uităm că trăim în ceasul al douăsprezecilea, cand timpul este mai aproape ca oricând. Iată de ce trebuie să fim gata totdeauna de a da dare de seamă despre credinţa noastră, după cuvântul Sfântului Apostol. Sper şi nădăjduiesc că această pagină va ajuta pe cei ce păşesc pe calea mântuirii sufletului în sânul ortodoxiei. Cred că cele ce se vor expune aici va fi ca laptele pentru prunci, necesare şi de folos tuturor celor ce cred şi au dragoste pentru Hristos, Mântuitorul nostru!

Aşa să ne ajute Dumnezeu!

торговое помещениеcar cover for mazda miata mx-5les chapelets anaux acheter a bon prix